Hà Tĩnh: Nâng cao hoạt động kiểm tra giám sát
10:42 - 02/07/2020
(KNTC) – Năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội đổi mới, triển khai kịp thời, hiệu quả.
Bên cạnh hoạt động kiểm tra, các cấp Hội còn tham gia các Đoàn khảo sát đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở (Ảnh minh họa)


Các cấp đã tiến hành 2.190 cuộc kiểm tra (trong đó, cấp tỉnh 65 cuộc, cấp huyện 426 cuộc, cấp cơ sở 1.699 cuộc).


Nội dung kiểm tra về: Việc thực hiện Điều lệ Hội, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Hội cấp trên, thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh; Kết luận 61 của Ban Bí thư; Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; công tác tổ chức xây dựng Hội, các nguồn vốn vay từ Quỹ HTND và các ngân hàng; việc quản lý, sử dụng Hội phí.


Ngoài việc kiểm tra, các cấp Hội còn tham gia các Đoàn khảo sát đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tổ hợp tác, HTX; kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, giám sát nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới do cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai.


Thực hiện hướng dẫn của Trung ương Hội NDVN về thành lập Ủy ban kiểm tra của các cấp Hội, Hội ND tỉnh đã hướng dẫn các huyện, thành Hội xây dựng Đề án thành lập Ủy ban kiểm tra và thực hiện các quy trình theo quy định, bầu Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023; ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các ủy viên; chỉ đạo, hướng dẫn 13/13 đơn vị huyện, thành phố, thị xã thành lập Ủy ban kiểm tra cấp huyện, 248/262 đơn vị cấp xã (có 14 đơn vị dự kiến sát nhập xã chưa thành lập Ủy ban kiểm tra cấp xã).


Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn 637 của Trung ương Hội NDVN, các cấp Hội kịp thời nắm bắt tình hình, tâm trạng, diễn biến tư tưởng của nông dân để kiến nghị với Đảng, Nhà nước có chính sách, giải pháp về vốn, đầu tư cơ sở hạ tầng, các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.


Hội ND triển khai Kế hoạch 35 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền”; triển khai thực hiện Kế hoạch số 01 của Trung ương MTTQ về “Giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019”.


Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên, nông dân tại các kỳ họp HĐND các cấp.


Nhằm xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tham gia tiếp xúc cử tri do Quốc hội và HĐND các cấp tổ chức; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên, nông dân để kịp thời chuyển đến MTTQ và các cấp có thẩm quyền; phối hợp tham gia các đoàn nắm tình hình dư luận xã hội về sáp nhập xã và giám sát việc quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì; chủ trì, phối hợp giám sát Chuyên đề “Việc thực hiện các chính sách về nông nghiệp, nông thôn và thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới”.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội trực tiếp giải quyết 52 đơn thư, phối hợp với các ngành chức năng tham gia giải quyết 98 đơn thư khiếu nại tố cáo của hội viên, nông dân; tham gia hòa giải 212 vụ, việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.


Tỉnh Hội phổ biến Kế hoạch 05 của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước đến cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh.


Đồng thời, tổ chức 1.331 buổi tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho 18.634 lượt hội viên, nông dân giúp bà con nông dân nâng cao hiểu biết và chấp hành pháp luật.


Các cấp Hội duy trì các hoạt động của các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, thành lập mới 6 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 270 thành viên tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có 83 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với 3.735 thành viên.


Các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” được đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, nông dân học tập, tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống và thực hiện hành vi ứng xử theo pháp luật.


Các thành viên Câu lạc bộ tích cực tuyên truyền, tư vấn giúp hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nông dân ở các địa bàn dân cư thông qua sinh hoạt và một số hình thức khác.


Nhờ đó, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức thực hiện quyền khiếu nại tố cáo; các mâu thuẫn trong nội bộ được giải quyết kịp thời. Câu lạc bộ tổ chức hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn tranh chấp đất đai, tài sản trong nội bộ nông dân, không có tình trạng khiếu kiện vượt cấp.


Các cấp Hội cũng thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tiếp dân, tham gia vận động hòa giải các liên quan về tranh chấp đất đai, ly hôn, bạo lực gia đình, mâu thuẫn nội bộ trong nông dân, đền bù, giải phóng mặt bằng.


Thông qua công tác phối hợp đã nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động góp phần làm giảm việc khiếu nại, khiếu kiện sai, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.


Đến cuối năm 2020, các cấp Hội tăng cường hoạt động kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân, thực hiện chấm điểm thi đua, xếp loại đối với các huyện, thị Hội; kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Hội; thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; công tác quản lý tài chính, các nguồn vốn vay; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân; tích cực tham gia tiếp công dân định kỳ, phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đề xuất của hội viên, nông dân góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.


 

Vui Tuyết
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp