Hội ND Ninh Bình: Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020
09:48 - 25/03/2020
(KNTC) - Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát triển khai trong các cấp Hội.

(Ảnh minh họa)
Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra gồm: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN, Điều lệ Hội và các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội, phong trào nông dân năm 2020; triển khai thực hiện 03 Nghị quyết về xây dựng Hội vững mạnh; Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; các chương trình phối hợp với các ngành, doanh nghiệp tại địa phương; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ HTND, phối hợp với các ngân hàng; các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và đào tạo nghề cho nông dân; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp; việc thực hiện Quyết định 81, phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Nội dung giám sát tập trung vào: Việc thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; giám sát theo quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Qua kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân; phát hiện ưu điểm, những cách làm hay của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên, nông dân để động viên, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến; chỉ ra thiếu sót, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế để có biện pháp để khắc phục kịp thời; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cấp Hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, kịp thời, đúng quy định.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh, Hội ND các huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, chuẩn bị báo cáo và các nội dung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.
Hữu Phúc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp