Hội ND TP Đà nẵng: Tổ chức gần 1.200 cuộc kiểm tra
16:02 - 20/03/2020
(KNTC)Sau khi có các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội, Hội ND thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn  các cấp Hội tập trung triển khai thực hiện, xây dựng Đề án lập Ủy ban Kiểm tra Hội ND cấp thành phố, hướng dẫn quy trình lập Ủy ban Kiểm tra Hội ND cấp huyện, cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tiến hành lập Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp. Đồng thời các cấp Hội ND đã tổ chức kiểm tra  gần 1.200 cuộc, trong đó kiểm tra công tác Hội được 277 cuộc; kiểm tra các hoạt động tài chính 264 cuộc; kiểm tra việc thực hiện chủ trương của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước 11 cuộc.

Ảnh minh họa
 Qua kiểm tra cho thấy, công tác tổ chức xây dựng Hội và phong trào nông dân ở các huyện, thành phố, cơ sở, chi Hội cơ bản đều đạt và vượt các chỉ tiêu giao. Các cấp Hội đã thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Hội, sinh hoạt đúng định kỳ, có sổ sách ghi nghị quyết các cuộc họp và các bản đăng ký các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình văn hóa… Qua đó cho thấy, hầu hết các hộ dân đều sử dụng vốn đúng mục đích, trả lãi đúng thời gian quy định. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh những sai sót về quản lý hồ sơ, sổ sách, cập nhật chứng từ không đầy đủ ở một số các cơ sở và huyện, thành phố.
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tiếp tục chủ động phối hợp các Chương trình thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các ngành thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên môi trường, Hội đồng phối hợp Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN, công an và các Hội đoàn thể như Hội ND, Phụ nữ và Đoàn thanh niên để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức 327 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về: Luật khiếu nại, tố cáo, đất đai, môi trường, Luật phòng chống bạo lực gia đình, luật giao thông đường bộ cho 19128 lượt người dự.
Các cơ sở Hội ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa ban thường vụ Hội ND với Ủy ban nhân dân xã, phường cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời các cấp Hội tổ chức đoàn kiểm tra lồng ghép với kiểm tra công tác Hội tại các huyện, thành phố và các cơ sở Hội.
 Ngoài ra, các cấp Hội phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước chi nhánh của Trung tâm và cán bộ Tư pháp cùng cấp tổ chức183 buổi trợ giúp pháp lý thông qua nhiều hình thức tư vấn pháp luật trực tiếp tại các cơ sở Hội được cho 2.804 người.
 
Trong năm qua,các cấp Hội đã thực hiện tiếp 79 buổi với tổng số 246 lượt người và tham gia tiếp dân cùng chính quyền 158 buổi, với 1.328 lượt người, giải quyết những vấn đề khúc mắc về đền bù đất đai, giải tỏa bố trí tái định cư, ô nhiễm môi trường…từ đó, nâng cao kiến thức về pháp luật cho hội viên, nông dân trên địa bàn.
Diệu Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp