Khánh Hòa: Các cấp Hội thực hiện trên 1.200 cuộc kiểm tra
14:49 - 02/02/2020
(KNTC) - Năm 2019, công tác kiểm tra được các cấp Hội tích cực thực hiện để kịp thời nắm bắt tình hình, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai, tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện công tác Hội, phong trào nông dân tại các địa phương.
Các cấp Hội tích cực nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, thường xuyên kiểm tra để uốn nắn kịp thời những tồn tại, khuyết điểm trong công tác Hội (Ảnh minh họa)


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội thực hiện 1.271 cuộc kiểm tra toàn diện, chuyên đề (cấp tỉnh: 30 cuộc, huyện 230 cuộc, cơ sở Hội 1.011 cuộc).


Các huyện, thị, thành Hội đã phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp kiểm tra tình hình thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư TƯ Đảng, Quyết định 673, Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ.


Công tác kiểm tra, giám sát của Hội không chỉ thực hiện thường xuyên mà còn được tiến hành thông qua các đợt kiểm tra theo từng thời điểm để nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc chấp hành Điều lệ Hội, các chủ trương, Nghị quyết và chương trình công tác.


Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, thường xuyên kiểm tra để uốn nắn kịp thời những tồn tại, khuyết điểm trong công tác Hội và phong trào nông dân.


Hoạt động kiểm tra đã giúp Ban Thường vụ Hội ND các cấp đánh giá đúng kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội và các phong trào nông dân, đồng thời có biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.


Bên cạnh đó, các huyện, thị, thành Hội tổ chức Đoàn giám sát về thực hiện Quyết định 223 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Qũy HTND giai đoạn 2016 - 2020”; tỉnh Hội tổ chức đoàn giám sát tại các huyện: Khánh Sơn và Diên Khánh theo Thông báo 469 của Tỉnh ủy.


Năm 2019, Hội ND tỉnh đã tham gia cùng Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; giám sát công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở theo quy định của pháp luật; giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với Ban Dân vận Tỉnh ủy.


Ngoài ra, Hội ND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức các cuộc giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; việc thực hiện chính sách hỗ trợ giá, giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng đường bê tông nội đồng, bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; xây dựng và quản lý Quỹ HTND, vốn vay ủy thác của ngân hàng CSXH.


Thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã tổng hợp trên 2.400 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên, nông dân tại các kỳ họp HĐND các cấp; tham mưu đề xuất cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, tạo điều kiện đối với công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.


Các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại các cơ sở Hội.


Năm 2019, Hội ND tỉnh xây dựng mô hình triển khai Quyết định 81 tại phường Cam Lộc - thành phố Cam Ranh.


Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tư vấn pháp luật, giải quyết và xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, hội viên, nông dân.


Kết quả, Hội đã phối hợp hòa giải thành 197/201 vụ về tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân.


Hội ND tỉnh tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho 80 hội viên, nông dân tại phường Cam Lộc (thành phố Cam Ranh); tổ chức 8 lớp tuyên truyền về kiến thức pháp luật cho 480 thành viên các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các huyện, thị, thành Hội.


Đồng thời, các cấp Hội đã tổ chức 143 buổi tuyên truyền, tư vấn về: Luật Hôn nhân gia đình, Luật Đất đai cho 4.036 lượt hội viên, nông dân.


Từ nay đến cuối năm 2020, các cấp Hội tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, thường xuyên kiểm tra uốn nắn kịp thời những tồn tại, khuyết điểm trong công tác Hội và phong trào nông dân; tăng cường giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; triển khai xây dựng điểm Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” theo Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cở sở.

 

Văn Quang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp