Hội ND Hà Nội: Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020
10:45 - 28/02/2020
(KNTC) - Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, Ban Thường vụ Hội ND thành phố Hà Nội xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát triển khai trong các cấp Hội.

(Ảnh minh họa)
Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra gồm: Việc chấp hành Điều lệ Hội; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội ND VN và các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội, phong trào thi đua năm 2020; 5 chương trình công tác toàn khóa của BCH Hội ND thành phố; Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; kết quả thực hiện triển khai xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ HTND; các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và đào tạo nghề cho nông dân; việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp...

Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm...

Qua kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân; kịp thời phát hiện ưu điểm, thiếu sót, khuyết điểm để có biện pháp chỉ đạo, khuyến khích, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, cách làm hay và đưa ra các biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cấp Hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Hội ND thành phố, Hội ND các huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, chuẩn bị báo cáo và các nội dung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.
Quốc Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp