Hội ND Phú Thọ: Tập trung làm tốt công tác giám sát, phát huy vai trò đại diện của hội viên, nông dân
11:52 - 12/02/2020
Sau 5 năm triển khai Quyết định 217 của Bộ Chính trị, Hội ND tỉnh đã chủ trì 09 đoàn giám sát về các vấn đề như: Thực hiện chính sách hỗ trợ giá giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp…Từ đó kiến nghị sau giám sát của Hội Nông dân tỉnh đối với các nội dung liên quan được các đơn vị tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung đảm bảo thực hiện tốt theo các quy định hiện hành.

Ảnh minh họa


Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát về các nội dung: Việc thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông; chính sách bảo hiểm y tế đối với các đối tượng là hộ nghèo và cận nghèo; xây dựng và tổ chức thực hiện quy ước, hương ước; thực hiện các quy định của pháp luật đối với việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và việc tổ chức thực hiện các Kết luận, Quyết định của cấp có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật; thu và sử dụng các loại quỹ, các khoản vận động nhân dân đóng góp tự nguyện.Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp luôn quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ý kiến đề xuất của cán bộ, hội viên, thông qua các buổi sinh hoạt chi hội định kỳ, các hội nghị tại khu dân cư sau mỗi kỳ họp HĐND các cấp ..., từ đó tổng hợp phản ánh đột xuất hoặc định kỳ với cấp ủy, chính quyền tại các kỳ họp HĐND các cấp và là cơ sở để tham mưu với cấp ủy nội dung đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn hằng năm.
 
Năm 5 năm qua, Hội Nông dân cấp huyện đã chủ trì giám sát 80 cuộc, phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp giám sát 132 cuộc, giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét văn bản 38 cuộc. Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào các nội dung: thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho nông dân; quản lý sử dụng kinh phí cấp bù do miễn thu thuỷ lợi phí; hỗ trợ cho người trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP; việc triển khai, quy trình uỷ thác cho vay, quản lý sử dụng vốn vay ngân hàng chính sách – xã hội; công tác thu nộp quỹ phòng chống thiên tai; thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; thực hiện quy chế dân chủ, giám sát việc thu, nộp quản lý các loại quỹ vận động đóng góp của nhân dân; giám sát việc cung ứng các dịch vụ nông nghiệp, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ... Thông qua giám sát, Hội Nông dân cấp huyện đã tổng hợp hàng trăm ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân phản ánh lên cấp ủy, chính quyền kịp thời xem xét, giải quyết. 
Đến nay, Hội ND cấp cơ sở đã chủ trì giám sát được 815 cuộc. Phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp giám sát 1.344 cuộc, giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét văn bản 474 cuộc. Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào các nội dung thực hiện quy chế dân chủ, giám sát việc thu, nộp quản lý các loại quỹ vận động đóng góp của nhân dân; giám sát việc cung ứng các dịch vụ nông nghiệp, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ...Có thể nói, hoạt động giám sát đã được các cấp Hội triển khai thực hiện và mang lại nhiều hiệu quả. Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức  đối với nhiệm vụ giám sát./.

Minh Trang
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp