Hội ND thành phố Hà Nội: Tổ chức trên 3.870 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân
15:14 - 07/02/2020
(KNTC)- Ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND thành phố đã xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát; Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; Kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, đồng thời triển khai trong các cấp Hội.

ảnh minh họa
Hội Nông dân thành phố chỉ đạo các cấp Hội thực hiện công tác kiểm tra công tác Hội, phong trào nông dân năm 2019 gắn với  triển khai thực hiện 05 chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Hội ND thành phố, Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023. Xây dựng Đề án thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội ND thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Hội ND các huyện, thị xã và cơ sở triển khai thành lập Ủy ban kiểm tra  theo đúng quy trình và tiến độ đề ra. 
 
Giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, tiếp tục tham gia thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Thực hiện kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 18 huyện, thị xã và cơ sở. Triển khai, phối hợp xây dựng 01 mô hình thực hiện Quyết định số 81 gắn với việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ.
 
Năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Hội, công tác kiểm tra quản lý, sử dụng các nguồn vốn Quỹ HTND, hoạt động của các tổ tiết kiệm, hộ nông dân vay vốn được 3.879 cuộc, trong đó Hội ND thành phố tổ chức kiểm tra 64 cuộc tại huyện, thị Hội và cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo của BCH Hội ND thành phố, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm của Hội, nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền địa phương, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; công tác quản lý các nguồn vốn, Quỹ HTND đảm bảo quy định và sử dụng đúng mục đích.
Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội, Hội ND thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công Thương, Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức 02 cuộc giám sát vật tư nông nghiệp tại xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên), xã Đông Yên (huyện Quốc Oai); có 15 huyện, thị Hội tổ chức 39 cuộc giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp. 
 
Hội còn phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 2.271 cuộc giám sát việc thực hiện các quy ước, hương ước; việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh như: Vốn, vật tư nông nghiệp; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, giao thông thủy lợi, điện, đường, trường học, xây dựng nông thôn mới, việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nông dân…
 
Các cấp Hội đã tham gia cùng với MTTQ, các đoàn thể chính trị đóng góp được 1.723 ý kiến vào các văn bản dự thảo về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung; về vai trò của Nhà nước và thành phố trong việc quản lý phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc BVTV, các quy ước, hương ước và chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Quang Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp