Hội ND Yên Bái: Kiểm tra tại 9/9 huyện, thị, thành Hội
15:45 - 17/01/2020
(KNTC) - Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn Hội ND các huyện, thành, thị thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp Hội. 

(Ảnh minh họa)
Năm 2019, các cấp Hội đã tiến hành 702 cuộc kiểm tra, trong đó, trực tiếp kiểm tra 684 cuộc, phối hợp kiểm tra 21 cuộc. Hội ND tỉnh đã tiến hành kiểm tra 9/9 huyện, thị, thành Hội, 36 cơ sở Hội, 18 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, kiểm tra việc thực hiện 8 chỉ tiêu được giao theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy. Qua kiểm tra đã kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh tại cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân.

Nhằm tiếp tục thực hiện Quyết định 81của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND các tiếp tục duy trì hoạt động 03 mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên với 50 thành viên; mô hình Câu lạc bộ “Hội ND tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại xã Vân Hội, huyện Trấn Yên với 60 thành viên. Thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chính sách, pháp luật cho hội viên, nông dân, góp phần giảm thiểu khiếu kiện của nông dân, đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn.

Công tác hòa giải tại cơ sở cũng luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Năm 2019, các cấp Hội đã trực tiếp hòa giải 26 vụ, phối hợp hòa giải thành 80 vụ; tiếp tục vận động 6.708 cán bộ, hội viên tham gia 1.670 Tổ hòa giải tại cơ sở. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với chính quyền và ban, ngành địa phương tiếp nhận và chuyển 02 đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tham gia giải quyết 26 đơn liên quan đến nông dân, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho hội viên, nông dân. Nội dung khiếu kiện chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, tranh chấp dân sự... Kết hợp giải quyết tranh chấp với tuyên truyền, vận động, thuyết phục nông dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Có thể khẳng định, qua hoạt động kiểm tra cho thấy kết quả công tác Hội và phong trào nông dân của các cấp Hội ngày càng phát triển, đổi mới và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của cán bộ, hội viên, nông dân.
Trà My
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp