Hội ND Bình Định: Nâng cao nhận thức pháp luật cho hơn 132. 000 hội viên, nông dân
10:34 - 14/01/2020
Năm 2019, tỉnh Hội kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 81-QĐ/TTg tại 3 huyện và 6 cơ sở thuộc các đơn vị (Vân Canh, Phù Mỹ, Quy Nhơn); củng cố 10 CLB “Nông dân với pháp luật”, thành lập mới 3 CLB (tại thành phố Quy Nhơn, Vĩnh Thạnh); tập huấn, kỹ năng hòa giải, tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 200 thành viên Ban Chỉ Đạo thực hiện Quyết định 81 cấp huyện, cơ sở và Ban chủ nhiệm CLB “Nông dân với pháp luật”.

Các huyện, thị, thành  và cơ sở Hội đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết Định 81cùng cấp kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2019, củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động 38 CLB “Nông dân với pháp luật” ở cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỹ năng hòa giải và giải quyết khiếu nại tố cáo cho hàng nghìn lượt cán bộ Hội.
Bên cạnh đó, các cấp Hội ND còn  tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên như: Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật Dân sự, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Trợ giúp pháp lý..; cấp phát hàng nghìn tài liệu, tờ gấp truyền thông về Luật Tố cáo năm 2018, Luật An toàn thông tin mạng 2015, Luật trợ giúp pháp lý 2017, Luật An ninh mạng đến các cơ sở Hội chi, tổ Hội và hội viên nông dân; thường xuyên đưa các tin, bài, hình ảnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật lên Website, Bản tin Nông dân Bình Định.
Năm 2019, các cấp Hội ND  đã phối hợp với ngành Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho 876 lượt cán bộ Hội. Trong đó, Hội ND tỉnh phối hợp Trung tâm Môi trường Trung ương Hội tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường cho 200 cán bộ Hội cấp huyện và cơ sở; phối hợp tổ chức 03 lớp tuyên truyền kiến thức pháp luật về biển, đảo cho hơn 300 hội viên, nông dân, ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng và tổ chức 06 lớp tập huấn tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, ma túy  những kiến thức cơ bản về Luật giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt cho 600 là cán bộ Hội Nông dân huyện, xã, cán bộ chi, tổ hội và hội viên nông dân. Cùng với Sở Tư pháp và các Hội đoàn thể tổ chức Ngày hội “Công dân với pháp luật” thu hút hơn 600 đoàn viên, hội viên tham gia.
Công tác phối hợp với ngành Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Mặt trận và các ngành liên quan được các cấp Hội triển khai tích cực; Hội đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý 2.303  cho 132.505 lượt hội viên, nông dân. Tích cực tham gia công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nông dân.
Hiện nay toàn tỉnh hiện có 788 tổ hòa giải/4.621 hòa giải viên hiện đang hoạt động tích cực. Mỗi khi có phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân, cho dù có xảy ra ở đâu thì Hội Nông dân ở đó đều có sự chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư  tuyên truyền, thuyết phục họ và đi đến hòa giải; hầu hết những vụ liên quan đến nông dân đều được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, do vậy đã hạn chế được các vụ khiếu kiện vượt cấp.
 
 Ngoài ra, các cấp Hội đã phối hợp, hòa giải thành 1.325 vụ việc, trong đó có 712 vụ phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông dân. Đối với những vụ việc khiếu kiện phức tạp, các cấp Hội đều chủ động theo sát quá trình giải quyết của chính quyền, kết hợp công tác vận động, thuyết phục của Hội với biện pháp hành chính của chính quyền để giải quyết.
Việc phối hợp triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân năm 2019 đạt kết quả quan trọng. Góp nâng cao nhận thức, tôn trọng pháp luật, ổn định trật tự xã hội tại địa phương./.
 
Phạm Quyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp