Quảng Trị: Tổ chức kiểm tra trên 1.100 cuộc
12:51 - 10/01/2020
(KNTC)- Năm 2019, Hội ND tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân 9/9 huyện, thị xã, thành phố và 16 Hội cơ sở; Hội ND cấp huyện tổ chức 285 cuộc kiểm tra, cấp cơ sở 813 cuộc kiểm tra

ảnh minh họa
Nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc chấp hành Điều lệ Hội; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của TW Hội, Nghị quyết Đại hội XI của Hội ND tỉnh; kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2019; việc thực hiện Nghị quyết 03 nhiệm vụ trọng tâm; Quyết định 81; thực hiện Đề án Ủy ban kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023... Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh còn kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ HTND, vốn vay qua các ngân hàng ở 9 huyện, thị xã, thành phố và 74 Hội cơ sở. 
 
Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo các cấp Hội đã kiện toàn tại 9/9 huyện, thị, thành phố và 124/141 xã, phường, thị trấn; Ban Chỉ đạo cấp tỉnh gồm 07 thành viên, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo cấp tỉnh phối hợp Sở Tư pháp tổ chức 3 lớp tập huấn về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 180 thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã và cán bộ Hội ND cơ sở, duy trì, củng cố hoạt động  93 CLB “ Nông dân với pháp luật” trong toàn tỉnh. Thông qua hoạt động của CLB đã tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân, tổ chức các hoạt động của tổ hoà giải ở cơ sở, xây dựng các mô hình thực hiện QCDC ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân. 
 
Năm 2019, các cấp Hội tiếp nhận 451 vụ mâu thuẫn, khiếu kiện trong nông dân, đã giải quyết 408 vụ; tham gia hòa giải thành 210 vụ, mâu thuẫn tranh chấp đất đai, khiếu kiện về chế độ chính sách hộ nghèo, hôn nhân và gia đình...
 
Nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho hội viên, nông dân, các cấp Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức 252 buổi tuyên truyền pháp luật cho 19.810 lượt hội viên về Hiến pháp, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai…; tổ chức trợ giúp pháp lý 202 buổi cho 6.471 lượt người; cung cấp 3.500 tờ gấp, 100 cuốn sách Hỏi - Đáp về tuyên truyền pháp luật cho nông dân. 
 
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tư vấn pháp luật nên việc khiếu nại, tố cáo có chiều hướng giảm, hạn chế được tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp. Các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước được phổ biến rộng rãi đến tận người dân, nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân.
 
Thông qua tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cán bộ, hội viên nông dân phát huy được quyền làm chủ, có sự tham gia bàn bạc và đóng góp nhiều ý kiến với cấp ủy, chính quyền và tổ chức Hội. Các tranh chấp, vướng mắc trong nội bộ hội viên nông dân được chính quyền hòa giải, giải quyết ổn thỏa từ cơ sở đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, cởi mở, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội.
 
Các cấp Hội đã quan tâm xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ dân phố; cử thành viên tham gia các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, phát hiện trường hợp thi công không đảm bảo chất lượng, không đúng thiết kế kịp thời kiến nghị chính quyền, chủ đầu tư chỉ đạo khắc phục, sửa chữa, góp phần nâng cao chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí của công. 
 
Hoạt động tham gia phối hợp giám sát, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của tổ chức Hội đã góp phần thể hiện sự công khai minh bạch trong việc huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn, phát huy dân chủ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ngân Khánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp