Lai Châu: Đa dạng hóa công tác kiểm tra, giám sát
10:39 - 15/10/2019
(KNTC) – Sáu tháng đầu năm 2019, Hội ND tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hiệu quả trong hệ thống Hội.

Thông qua hoạt động kiểm tra, Hội ND các cấp đã đánh giá đúng kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội và các phong trào nông dân, đồng thời có biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc (Ảnh minh họa)


Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức được 39 cuộc kiểm tra với các nội dung chủ yếu như: Triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Điều lệ Hội; các phong trào nông dân; tình hình thực hiện ủy thác với các ngân hàng; các dự án vay vốn Quỹ HTND.


Qua kiểm tra, các cấp Hội đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót và đã chỉ đạo khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra của Hội.


Ngoài ra, các cấp Hội tích cực tham gia vào dự thảo các văn bản có nội dung liên quan đến nông nghiêp, nông dân, nông thôn; quyền lợi, trách nhiệm của nông dân và của Hội do các cơ quan có thẩm quyền gửi đến tổ chức Hội xin ý kiến. Kết quả, Hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào 07 văn bản dự thảo của HĐND, UBND, các ban Đảng, các ngành khối UBND tỉnh.


Các cấp Hội tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung giám sát những chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, việc tổ chức thực hiện các chính sách, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.


Tỉnh Hội thành lập 02 đoàn giám sát việc thực hiện quản lý, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Than Uyên và Tân Uyên.


Hội ND các huyện, thành phố chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội năm 2019, đến nay, Hội ND huyện Sìn Hồ đã tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình 135 (nguồn vốn do Uỷ ban nhân dân xã làm chủ đầu tư) đối với Uỷ ban nhân dân các xã: Hồng Thu, Pa Tần.


 Hội ND huyện Than Uyên phối hợp giám sát tình hình thực hiện chính sách  hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021 đối với Phòng NN & PTNT huyện và 8 xã trên địa bàn huyện.


Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh tổ chức 03 hội nghị tập huấn về công tác hòa giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các huyện Tân Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè cho 155 cán bộ, hội viên, nông dân; thành lập  mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại phường Đông Phong, thành phố Lai Châu; tham gia tổ xác minh nội dung tranh chấp đất đai tại huyện Sìn Hồ.


Hội ND huyện Tam Đường trực tiếp và phối hợp tổ chức 07 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho 470 hội viên, nông dân. Hội ND huyện Sìn Hồ kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 81 tại xã Nậm Mạ.


Tới đây, các cấp Hội thành lập Ủy ban kiểm tra Hội ND cấp tỉnh, huyện và cơ sở; lập đoàn kiểm tra tại các huyện: Tân Uyên, Tam Đường, Than Uyên, thành phố Lai Châu; thực hiện giám sát tại 04 huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn; kiểm tra tình hình thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Lai Châu và huyện Nậm Nhùn; đẩy mạnh công tác nắm tình hình cơ sở, tiếp thu phản ánh, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân để chủ động góp ý đối với công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy địa phương.
 

Đức Phúc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp