Hội ND Lâm Đồng: Kiểm tra tại 6 huyện, 12 cơ sở Hội
10:29 - 12/10/2019
(KNTC) - Thực hiện hướng dẫn của Trung ương Hội NDVN về thành lập Ủy ban kiểm tra của các cấp Hội, Hội ND tỉnh đã hướng dẫn các huyện, thành Hội xây dựng Đề án thành lập Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh và thực hiện các quy trình theo quy định.
Các cấp Hội tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân và hướng dẫn giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống hàng ngày, giảm các khiếu kiện vượt cấp (Ảnh minh họa)


Hội ND tỉnh tổ chức kiểm tra đợt 1 năm 2019 được 6 huyện, 12 cơ sở Hội về việc thực hiện Điều lệ Hội NDVN; triển khai các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp Luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của Hội đối với hội viên, nông dân; công tác quản lý, thu, chi các nguồn thu của Hội; việc quản lý, điều hành và sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND.


Hội ND các huyện, thị, thành đã tiến hành 98 cuộc kiểm tra về thực hiện Điều lệ Hội, kiểm tra nguồn vốn các dự án Quỹ HTND và nguồn vốn ủy thác của ngân hàng CSXH.


Đoàn kiểm tra nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, hoạt động của các Tổ tiết kiệm & vay vốn ủy thác từ ngân hàng CSXH, về quản lý và sử dụng Quỹ HTND.


Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thị, thành chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2019.


 Hội ND tỉnh đã phối hợp tham gia các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách trợ giá cây trồng cho bà con nông dân theo quyết định của UBND tỉnh tại huyện Lạc Dương và Di Linh, thời gian thực hiện trong tháng 7- 8/2019.


Hội ND các cấp đã tổ chức 381 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 3.188 cán bộ, hội viên, nông dân.


Các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, duy trì, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tạo sân chơi để cán bộ, hội viên, nông dân được học tập, tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống và thực hiện hành vi ứng xử trong thực hiện pháp luật của nông dân.


Đến cuối năm 2019, các cấp Hội tăng cường hoạt động kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân, thực hiện chấm điểm thi đua, xếp loại đối với các huyện, thị Hội; chú trọng kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ HTND, hoạt động ủy thác với ngân hàng CSXH; tiếp tục triển khai thực hiện hiện quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; thực hiện giám sát chuyên đề thực hiện chính sách trợ giá cây trồng cho bà con nông dân theo quyết định của UBND tỉnh tại huyện Lạc Dương và Di Linh.
 

Ngân Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp