Gia Lai: Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát
16:37 - 05/09/2019
(KNTC) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội tổ chức 571 cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ, nghị quyết, quy định của Hội; quản lý, sử dụng Quỹ HTND, quỹ Hội.
Qua kiểm tra, giám sát, các cấp Hội đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót và hạn chế (Ảnh minh họa)


Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh Hội đã ban hành kế hoạch và thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát do các đồng chí Thường trực tỉnh Hội làm trưởng đoàn kiểm tra việc: Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; hoạt động của Quỹ HTND; thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót và hạn chế tiêu cực, sai phạm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.


Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”.


Nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp Hội tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Hội ND với hội viên, nông dân; tham gia với Mặt trận tổ quốc các cấp tổ chức tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân chuyển đến các đại biểu dân cử để phản ánh tại kỳ họp Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh, tạo cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với hội viên, nông dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.


Đồng thời, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động như: Cuộc vận động ” Toàn dân xây dựng đoàn kết nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”; cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.


Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên, nông dân; vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí.


Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 36 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền địa phương với nông dân.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hội đã triển khai thực hiện Ngày pháp luật; tổ chức 351 buổi tư vấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 13.373 cán bộ, hội viên, nông dân; duy trì  hoạt động của 69 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, thành lập mới 01 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, nâng tổng số lên 70 Câu lạc bộ trong toàn tỉnh.


Các cấp Hội đã hòa giải thành 427 vụ; phối hợp giải quyết 329 đơn thư khiếu nại, tố cáo.


Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ giúp bà con nông dân hiểu những vấn đề pháp luật liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường, chế độ chính sách đối với người có công, chính sách hỗ trợ vốn, lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình.


Trong những tháng cuối năm 2019, tỉnh Hội tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án do Hội thực hiện; phối hợp giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.


 

Tiến Vượng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp