Hưng Yên: Thực hiện 359 cuộc kiểm tra
16:33 - 12/09/2019
(KNTC)- Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn các sai phạm nhằm xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.
Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội tích cực triển khai (Ảnh minh họa)


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019, tổ chức triển khai đến các cấp Hội trong tỉnh.


Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức 359 cuộc kiểm tra, trong quá trình kiểm tra phát hiện một vụ vi phạm và đã được xử lý theo quy định.


Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và người dân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, nâng cao chất lượng nông sản, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm lợi ích của người nông dân, Hội phối hợp tổ chức 7 lớp tuyên truyền giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp cho 518 hội viên, nông dân.


Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh còn tích cực tham mưu cho các cấp uỷ Đảng cùng cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân trong việc tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh nông thôn, phối hợp tổ chức các phong trào quần chúng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Qua hoạt động giám sát, Hội ND các cấp đã phát hiện và kịp thời kiến nghị các cơ quan liên quan chỉ đạo, khắc phục một số tồn tại, hạn chế; đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tới cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội tích cực phối hợp chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Các cấp Hội tổ chức 50 buổi tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho trên 2.977 lượt cán bộ, hội viên, nông dân, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, nông dân.


Hội ND tỉnh tiếp tục củng cố và duy trì hoạt động của 84 Câu lạc bộ  ‘‘Nông dân với pháp luật”, thực hiện tốt công tác hoà giải mâu thuẫn thôn xóm và các đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân; triển khai mô hình thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân tại các xã: Dương Quang, thị xã Mỹ Hào.


Tới đây, các cấp Hội tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Hội, chương trình phối hợp giữa Hội với các sở, ngành đã ký kết, qua đó kịp thời phát hiện và uốn nắn những hạn chế, thiếu sót để thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển.

 

Bảo Lê
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp