Thành phố Hà Nội: Trực tiếp và phối hợp thực hiện 351 cuộc kiểm tra
16:28 - 05/09/2019
(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội đã đẩy mạnh triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung trọng tâm về công tác quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp, việc quản lý sử dụng các nguồn vốn vay của Hội và các ngân hàng.
Công tác kiểm tra đã kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn (Ảnh minh họa)


Kết quả, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp thực hiện 351 cuộc kiểm tra, giám sát. Trong đó, Hội ND Thành phố tổ chức 4 đoàn kiểm tra việc xây dựng, triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 tại 9 đơn vị cấp huyện và 9 cơ sở Hội; tổ chức 7 đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng, cho vay nguồn vốn Quỹ HTND, và các ngân hàng tại 7 đơn vị cấp huyện, 7 đơn vị cấp cơ sở và 40 hộ vay vốn Quỹ HTND và ngân hàng CSXH.


Qua kiểm tra đã kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, nhất là trong công tác xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.


Đồng thời, thành Hội chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội xây dựng đề án thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023.


Hội ND thành phố đã xây dựng Đề án trình Trung ương Hội NDVN phê duyệt. Hội ND các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Gia Lâm đã xây dựng đề án trình Hội ND Thành phố phê duyệt và tổ chức bầu Ủy ban Kiểm tra Hội ND huyện theo quy định.


Cấp cơ sở có 208/409 cơ sở đã triển khai bầu Ủy ban Kiểm tra đảm bảo các yêu cầu đề ra.


Thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức và tham gia 325 ý kiến phản biện đối với các văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, địa phương có liên quan trực tiếp tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Dự thảo về các danh mục công trình, dự án thu hồi đất; cơ chế chính sách  hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn; xây dựng, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung; vai trò của Nhà nước và thành phố trong việc quản lý phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc BVTV, chính sách hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; các quy ước, hương ước và chương trình xây dựng NTM.


Các cấp Hội tổ chức và tham gia 715 cuộc giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội NDVN, sử dụng các nguồn vốn, quỹ do Hội quản lý; phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 1.740 cuộc giám sát việc thực hiện các quy ước, hương ước; việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính  sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế-xã hội, các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh như: Vốn, vật tư nông nghiệp, công tác xây dựng nông thôn mới; vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nông dân trên địa bàn.


Hội ND các cấp phối hợp tổ chức 4 cuộc giám sát liên ngành việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Trong đó, Hội ND thành phố tổ chức giám sát tại huyện Quốc Oai, Hội ND các huyện, thị xã phối hợp với các ngành chức năng cùng cấp tổ chức 3 cuộc giám sát.


Qua hoạt động giám sát, phản biện, các cấp Hội đã kiến nghị những nội dung còn chưa đúng đến các cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân, tăng cường đồng thuận xã hội. 


Các cấp Hội đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019 theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị và Quyết định 6525 của Thành ủy ban hành “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội”.


Kết quả, đã tham gia 257 ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú để các chi bộ Đảng xem xét, kết nạp.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội phối hợp tổ chức trên 855 buổi tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 28.628 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; Hội ND thành phố phối hợp tổ chức 13 buổi cho 1.560 lượt người tham dự; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 525 lượt hội viên, nông dân.


Bên cạnh đó, Hội ND cơ sở còn phối hợp tham gia hòa giải 725 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; tiếp nhận 48 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, trong đó đã phối hợp giải quyết 16 đơn thuộc thẩm quyền của Hội, 32 đơn không thuộc thẩm quyền của Hội chuyển cơ quan chức năng giải quyết; xây dựng hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở Hội thành lập và ra mắt 16 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; tiếp nhận và phát hành 50.500 tờ gấp tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, xử phạt vi phạm hành chính về Luật Tố cáo, 300 cuốn sách tìm hiểu về một số nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018; tham gia phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tổ chức 156 vụ tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư.


Định kỳ, thành Hội còn tổ chức giao ban, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.


Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp tại địa phương.

 

Bích Việt
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp