Bình Phước: Tiếp tục đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát
16:12 - 08/08/2019
(KNTC) - Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ TW Hội, Hội ND tỉnh đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cấp huyện và cấp cơ sở Hội triển khai thực hiện.
Hoạt động kiểm tra, giám sát đã ngăn chặn và hạn chế tiêu cực, sai phạm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội (Ảnh minh họa)


Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội tổ chức 821 cuộc kiểm tra. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế tiêu cực, sai phạm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội. Kết quả kiểm tra chưa phát hiện vi phạm phải xử lý kỷ luật. 


Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 217 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành kế hoạch và các văn bản hướng dẫn; tiến hành triển khai, phổ biến, quán triệt Quyết định của Bộ Chính trị và các văn bản của Ban Thường vụ TƯ Hội; đồng thời, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương triển khai chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tích cực tham gia phản biện các chủ trương, nghị quyết của chính quyền các cấp khi có yêu cầu tham gia.
 

Sáu tháng qua, Hội ND tỉnh tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh.
 

Hội ND tỉnh tổ chức 11 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.100 cán bộ cơ sở, chi, tổ Hội và hội viên nòng cốt tại 11 xã/11 huyện, thị.


Đồng thời tổ chức 11 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 1.100 lượt hội viên, nông dân tại các huyện, thị xã, thành phố; duy trì việc tiếp nhận đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con nông dân.
 

Bên cạnh đó, Hội ND các cấp đã phối hợp, tham gia hòa giải 15 vụ việc ly hôn, tranh chấp đất đai, tài sản, đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 

Trong những tháng cuối năm 2019, các cấp Hội tiếp tục đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề, đột xuất gắn với hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bức xúc của các cấp Hội và hội viên, nông dân; phối hợp với MTTQ tỉnh và các ngành thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y trên địa bàn.

 

Kim Bảo
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp