Đắc Nông: Thực hiện trên 800 cuộc kiểm tra, giám sát
16:13 - 05/07/2019
(KNTC) - Năm 2019, Hội ND tỉnh ban hành chương trình kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; giám sát, tham gia phòng chống sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng đến các cơ sở Hội.
Các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền (Ảnh minh họa)


Sáu tháng đầu năm 2019, các cấp Hội thực hiện 829 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Hội, công tác nhận ủy thác ngân hàng CSXH và Quỹ HTND, quỹ Hội, các dự án phối hợp với các ngành.


Riêng Hội ND tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 61 tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Chỉ đạo 61 của 8 huyện, thị và cơ sở Hội.


Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế tiêu cực, sai phạm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.


Thực hiện Chương trình phối hợp 02 giữa Hội ND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công thương tỉnh về việc giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, sử dụng vật tư nông nghiệp cho hội viên, nông dân trên địa bàn.


Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp ý đối với cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời phản ánh với các cấp uỷ, chính quyền về những bức xúc và nguyện vọng của bà con nông dân.


Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội ND các cấp chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 64 buổi tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 3.823 lượt hội viên, nông dân.
 

Đến cuối năm 2019, các cấp Hội tăng cường hoạt động kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân, thực hiện chấm điểm thi đua, xếp loại đối với các huyện, thị Hội; chú trọng kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ HTND, hoạt động ủy thác với ngân hàng CSXH; kịp thời xử lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, xử lý vi phạm; tổ chức tập huấn, sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về tín dụng nông nghiệp, chính sách hộ nghèo, quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp tại các huyện: Krông Nô, Đăk Song, Đăk Glong và Đăk R’lấp.

 
Nam Hùng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp