Bắc Giang: Thực hiện kiểm tra toàn diện hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân
15:58 - 08/07/2019
(KNTC) – Từ đầu năm 2019, Hội ND tỉnh xây dựng dự thảo Đề án Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, xin ý kiến ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng Ủy ban kiểm tra cấp huyện, thành phố và cơ sở.
Các cấp Hội tích cực tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân (Ảnh minh họa)


Các huyện, thành Hội tổ chức 245 cuộc kiểm tra toàn diện về hoạt động Hội và phong trào nông dân; hoạt động Quỹ HTND, công tác phối hợp với 2 ngân hàng; chuyên đề về công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, quỹ Hội, công tác phát triển hội viên.


Trong đó, Hội ND tỉnh tổ chức kiểm tra chuyên đề Quỹ HTND đối với huyện Việt Yên. Qua đó, nắm bắt những khó khăn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay tại cơ sở góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.


Đồng thời, các cấp Hội còn tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp ý vào dự thảo các văn bản của tỉnh ủy triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW về giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân với việc tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.


Thực hiện vai trò đại diện của nông dân tham gia xây dựng, quản lý nhà nước và xã hội, các cấp Hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên tham gia xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn về những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của nông dân; tham gia các đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giám sát, đánh giá việc chấp hành Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước.


Hội ND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát công tác quản lý nhà nước đối với UBND các huyện: Lạng Giang, Tân Yên, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát năm 2019.


Đồng thời, các cấp Hội còn hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia đối thoại trực tiếp với người đứng đầu chính quyền địa phương theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị; phối hợp với Ban Kiểm tra TƯ Hội tổ chức 2 lớp tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị cho 240 hội viên, nông dân.


Các cấp Hội tích cực tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân chuyển đến Mặt trận Tổ quốc, các đại biểu dân cử để phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Hội còn là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, vận động nông dân thực hiện tốt quy chế dân chủ.


Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phối hợp giải quyết 96 đơn thư khiếu nại, tố cáo, hòa giải thành công 180 vụ mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 78.756 lượt người; trợ giúp pháp lý cho 4.273 lượt người giúp bà con nông dân hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật.


Tới đây, các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức kiểm tra chuyên đề Quỹ HTND tại huyện Việt Yên; kiểm tra toàn diện công tác Hội và phong trào nông dân đối với các huyện, thành Hội; chỉ đạo các huyện, thành Hội hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương.
 

Ngọc Bích
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp