Hội ND Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực hiện trên 230 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân
14:45 - 28/06/2019
(KNTC) - Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, 6 tháng đầu năm, Hội ND tỉnh đã tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất được 238 cuộc về công tác Hội và phong trào nông dân.

(Ảnh minh họa)
Nội dung kiểm tra gồm: Việc chấp hành Điều lệ Hội, các chỉ thị, nghị quyết của Hội; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức trong sinh hoạt Hội, phát triển hội viên, thu, nộp, quản lý hội phí, quản lý và sử dụng các nguồn quỹ, các dịch vụ hỗ trợ nông dân; việc thực hiện công tác kiểm tra và kỷ luật theo quy định của Điều lệ Hội tại các địa phương; thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; công tác củng cố và xây dựng câu lạc bộ nông dân; thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Hội ND và các đơn vị khác trong tỉnh; thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội ND trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn trên địa bàn tỉnh...

Kết quả kiểm tra cho thấy hầu hết các đơn vị trong tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo tiến độ, nhiều đơn vị gương mẫu, có cách làm hay. Đồng thời các cấp Hội cũng kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những nơi chưa thực hiện nghiêm túc, còn hình thức, hạn chế, thiếu sót.

Việc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội trong tỉnh. Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục củng cố đội ngũ nhân sự làm công tác kiểm tra; bám sát chương trình thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân theo kế hoạch, đảm bảo kịp thời, khách quan, chính xác, đúng tiến độ.
Anh Đức
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp