Nam Định: Kiểm tra tại 100 % cơ sở Hội
11:25 - 08/05/2019
(KNTC) –Các huyện, thành Hội đã kiểm tra tại 212/212 cơ sở Hội đạt 100% kế hoạch và tại 1.700 chi Hội, đạt 110% kế hoạch.
Các cấp Hội đã phối hợp tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho trên hàng ngàn lượt hội viên, nông dân trên địa bàn (Ảnh minh họa)

 
Công tác kiểm tra tập trung vào việc xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành; việc thực hiện kết quả công tác Hội và phong trào nông dân; việc sử dụng các nguồn vốn vay từ ngân hàng NN &PTNT, ngân hàng CSXH và nguồn vốn Quỹ HTND; kết quả triển khai Kết luận 61 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Kế hoạch 42 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 
Đồng thời, các cấp Hội còn tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp ý đối với cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
 

Các cấp Hội đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Hội và phong trào nông dân, đặc biệt là công tác lãnh đạo đối với Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; tham mưu với UBND tỉnh tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi đối thoại với bà con; tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp và thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ.
 

Ngoài ra, Hội ND tỉnh thành lập đoàn giám sát trực tiếp tại 02 đơn vị: Xuân Trường và Ý Yên;tích cực đóng góp ý kiến tham gia vào các vấn đề như: Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tiêu thụ nông sản, vệ sinh môi trường nông thôn.
 

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh chỉ đạo xây dựng mô hình điểm thực hiện Quyết định 81 tại xã Vĩnh Hào huyện Vụ Bản;  duy trì hoạt động của 38 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”.

 
Đồng thời, Hội còn tích cực phối hợp với các cấp chính quyền tham gia hòa giải 295 vụ và giải quyết 57 vụ việc khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn.

 
Hoạt động tư vấn pháp luật cho nông dân được các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với ngành tư pháp triển khai thực hiện.
 

Các cấp Hội đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho trên 5.000 lượt hội viên, nông dân; phối hợp Trung tâm tư vấn pháp luật TƯ Hội NDVN tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho trên 200 cán bộ, hội viên, nông dân tại các huyện: Trực Ninh, Vụ Bản và Thành phố Nam Định.

 
Tới đây, các cấp Hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và hình thức tổ chức kiểm tra, giám sát tại các chi, tổ Hội; thực hiện tốt việc tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị; phối hợp thực hiện hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn ngay tại cơ sở để nông dân không tham gia khiếu kiện đông người vượt cấp.
 

Nam Trinh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp