Vĩnh Long: Thực hiện trên 1 nghìn cuộc kiểm tra
11:18 - 08/07/2019
(KNTC) – Năm 2018, Hội ND tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hiệu quả trong hệ thống Hội. 
Thông qua công tác kiểm tra, các cấp Hội đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót và đã chỉ đạo khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của Hội (Ảnh minh họa)

 
Kết quả, các cấp Hội đã thực hiện 1.083 cuộc kiểm tra, trong đó cấp tỉnh kiểm tra 40 cuộc, cấp huyện 160 cuộc, cấp cơ sở kiểm tra 883 cuộc.

 
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Hội NDVN; triển khai các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp Luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của Hội đối với hội viên, nông dân; công tác quản lý, thu, chi các nguồn thu của Hội; việc quản lý, điều hành và sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND.


Qua kiểm tra, các cấp Hội đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót và đã chỉ đạo khắc phục kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra của Hội.


Nhằm thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 296 của TƯ Hội, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch 124 về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2018, đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Sở Công thương và Sở Nông nghiệp – PTNT thực hiện giám sát công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trên địa bàn.
 

Đồng thời, Hội còn tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh về Nghị quyết 34 của TƯ Hội NDVN về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.


Từ đó, Hội ND các cấp đã kịp thời thông tin, tuyên truyền giúp nông dân hiểu sâu, nắm chắc những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đồng thời chủ động nắm được những bức xúc, tâm tư nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của bà con để  kịp thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước có giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.

 
Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch 125 về thực hiện tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2018.


Trên cơ sở đó, Hội ND các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên, nông dân triển khai thực hiện hiệu quả.


Qua đó giúp bà con nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh thể hiện qua việc tham dự các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đề xuất với Quốc Hội, Đảng, Nhà nước nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực cũng như các vấn đề bức xúc, khó khăn.
 

Bên cạnh đó, Hội ND các cấp còn phối hợp tốt với các ngành chức năng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2018, Hội ND các cấp đã tiếp 438 công dân.
 

Hội ND các cấp phối hợp UBND, ban, ngành giải quyết 78 vụ khiếu nại, tố cáo; tham gia hòa giải 473 vụ, hòa giải thành 347 vụ, chuyển lên cấp trên giải quyết 126 vụ;phối hợp cảm hóa giáo dục 275 đối tượng vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng.
 

Ngoài ra, các cấp Hội tổ chức 1.202 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho13.409 lượt người;triển khai 13.409 lượt trợ giúp pháp lý cho 887 cán bộ, hội viên, nông dân. Hầu hết, khi có yêu cầu của hội viên, nông dân đều được Hội ND các cấp phối hợp với các ngành trợ giúp pháp lý kịp thời.

 
Năm 2019, các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ theo yêu cầu nhiệm vụ thực tế của địa phương; Hội ND cấp huyện phải thực hiện ít nhất 01 cuộc giám sát theo Quyết định 217 của Bộ chính trị do Hội ND chủ trì; 100% Hội ND các cấp phối hợp với các ngành tổ chức đối thoại giữa chính quyền với hội viên, nông dân; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn bức xúc của hội viên, nông dân nhằm kịp thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước có những cơ chế, chính sách phù hợp để tháo gỡ những khó khăn, bức xúc của bà con góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, nông dân.
 
 

Ngọc Mỹ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp