Trà Vinh: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Hội
11:07 - 12/05/2019
(KNTC) – Năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo thực hiện góp phần ngăn chặn các sai phạm, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.
Các cấp Hội đẩy mạnh công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất về hoạt động Hội và phong trào nông dân (Ảnh minh họa)


Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và chuyên đề được 09 cuộc gồm 197 lượt cán bộ các huyện, thị, thành Hội tham dự; kiểm tra 08 dự án chăn nuôi được đầu tư từ nguồn vốn Quỹ HTND với 86 hộ tham dự.

 
Các huyện, thị, thành Hội kiểm tra 206 cuộc ở cơ sở Hội với 1.355 lượt cán bộ dự; phối hợp với ngân hàng CSXH kiểm tra, giám sát ủy thác ngân hàng CSXH 100 cơ sở Hội, 150 tổ TK&VV, 170 hộ vay.


Các cơ sở Hội kiểm tra 786 cuộc tại các chi Hội với 2.026 lượt người dự. Qua kiểm tra đã giúp các cấp Hội nắm được những ưu điểm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát hiện những hạn chế để khắc phục, nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
 

Đồng thời, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội ND các huyện, thị, thành phố phối hợp tham gia cùng các ngành liên quan thực hiện 94 cuộc kiểm tra, giám sát việc: Xây nhà tình thương, tình nghĩa, các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, chính sách hỗ trợ cho nông dân và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với 871 lượt người dự.

 
Hội ND tỉnh tổ chức 09 lớp tập huấn về cách thức tổ chức diễn đàn thực hiện quy chế giám sát phản biện cho 1.147 cán bộ cơ sở Hội và chi Hội trưởng ấp khóm.

 
Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội được các cấp Hội tích cực thực hiện. Các cấp Hội đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức giám sát và phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách, các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân để kịp thời có ý kiến với cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp điều chỉnh những bất hợp lý.

 
Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Quyết  định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia hòa giải 935 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân chủ yếu về: Đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình, trong đó hòa giải thành 842 vụ, số còn lại chuyển lên cơ quan chức năng giải quyết.
 

Các cấp Hội phối hợp Phòng Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được 930 cuộc cho 35.066 lượt hội viên, nông dân.

 
Tới đây, các cấp Hội tiến hành kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất về hoạt động Hội và phong trào nông dân; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức, tham gia các hoạt động thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trong hệ thống Hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị.


 

Vui Tuyết
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp