Kiên Giang: Công tác kiểm tra giám sát giúp giải quyết các vướng mắc trong công tác Hội và phong trào ND
10:02 - 05/05/2019
 (KNTC) - Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh, các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ gìn sự đoàn kết trong tổ chức Hội, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội ND các cấp.
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong công tác Hội làm công tác kiểm tra (Ảnh minh họa)

 
 Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức được 16 cuộc kiểm tra giám sát; Hội ND các cấp đã tổ chức được 1.125 cuộc về các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, các mô hình dự án triển khai trên địa bàn.
 

Bên cạnh đó, Hội ND các cấp còn tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ tại 4 huyện: Gò Quao, An Biên, Kiên Lương, Hòn Đất, Phú Quốc.
 

Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Hội ND các cấp thực hiện tốt công tác triển khai và công tác phối hợp giữa các ngành chức năng, các cấp.


Thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, các cấp Hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia góp ý kiến trong các đợt tiếp xúc cử tri các địa bàn, cán bộ Hội là đại biểu HĐND các cấp mạnh dạn phản ánh các ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri nông dân đến các ngành, các cấp có liên quan.


Trên cơ sở đó, cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhất là về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng đội ngũ cán bộ ở địa phương.


Được sự thống nhất của Thường trực tỉnh ủy về nội dung giám sát của Mặt trận và các Đoàn thể theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức giám sát thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ về “Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn”.


Qua giám sát các đơn vị đều thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ngành được phân công phụ trách, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo nhiều cơ chế, chính sách cho việc quản lý và phát triển ngành, đơn vị, góp phần quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho bà con.


Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, các cấp Hội đã tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền để nông dân nắm chắc hiểu sâu về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc chấp hành và thực hiện, Hội ND tỉnh đã chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; thực hiện chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết các khiếu kiện về đất đai; khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, tai nạn, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho đông đảo hội viên, nông dân trên địa bàn.


Các cấp Hội ND còn tích cực lồng ghép các hoạt động của Hội để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, các văn bản liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, lĩnh vực ngành phụ trách để cán bộ, hội viên kịp thời nắm bắt, hưởng ứng thực hiện.


Bên cạnh đó các ngành chuyên môn còn phát hiện một số trường hợp phân bón hết hạn sử dụng, phân sai nhãn, phân ngoài danh mục được phép sử dụng, buộc thu hồi, tái chế hàng hoá vi phạm.


Ngoài ra, Hội ND tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tư vấn pháp luật; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hoà giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo quy định được sự đồng thuận của nhân dân; phối hợp Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng công tác tiếp công dân, tham gia hòa giải, trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tuyên tuyền pháp luật về đất đai, hướng dẫn quy trình thủ tục, khiếu nại, giải quyết tranh chấp đất đai; hướng dẫn tổ chức thành lập mới và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ “Nông dân vớp pháp luật” cho 142 cán bộ cơ sở Hội trên địa bàn.
 

Các cấp Hội phối hợp các ngành chức năng hòa giải 189 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, trong đó Hội trực tiếp hòa giải được 92 vụ phối hợp giải quyết 176 vụ; phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật cho 24.974, trợ giúp pháp lý được 45.880 lượt người.
 

Các cấp Hội phối hợp các ngành chức năng tổ chức 05 lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 350 cán bộ, hội viên, nông dân và cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở; tổ chức tư vấn lưu động, xây dựng mô hình điểm về “Nông dân tham gia tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật”; thành lập và củng cố 70 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” giúp hội viên, nông dân hiểu những vấn đề pháp luật liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường, các tranh chấp dân sự, hợp đồng kinh tế, chế độ chính sách đối với người có công, chính sách hỗ trợ vốn, trình tự, thủ tục và các chính sách phát triển kinh tế trang trại.

 
Năm 2019, các cấp Hội tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong công tác Hội làm công tác kiểm tra; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và Điều lệ Hội, chú trọng kiểm tra theo chuyên đề; tham gia phối hợp giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của nông dân và thực hiện tốt chức năng đại diện quyền và lợi ích hợp pháp cho nông dân; tạo điều kiện để hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến vào các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời phản ánh với các cấp uỷ, chính quyền về những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nông dân.
 
Kim Xuyên
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp