Hội ND Hậu Giang: Tích cực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
11:11 - 20/03/2024
(KNTC) - Năm 2023, Hội ND các cấp ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các các cấp Hội, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình của từng đơn vị.Hội ND tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của tổ chức Hội cấp huyện, cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh tổ chức kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và cuối năm đối với 8/8 Ban Chấp hành Hội ND cấp huyện và 75/75 Hội ND cấp xã.


Hội ND tỉnh thực hiện giám sát Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ Hội cùng cấp và tổ chức Hội cấp dưới trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết và quy định của Hội. Thực hiện giám sát thường xuyên thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề của BTV Hội ND các huyện, thị xã, thành phố; qua phản ánh của các tổ chức Hội khi tham dự các cuộc họp theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về tham gia sinh hoạt với các cấp Hội; báo cáo các Ban của Hội ND tỉnh; giám sát của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Hội ND tỉnh được phân công nhiệm vụ chỉ đạo địa bàn khi tham dự các cuộc họp báo hằng tháng, họp Ban Chấp hành và các cuộc họp, làm việc theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2023.


Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát theo tinh thần Chỉ thị 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội Hội ND các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành và Thị ủy Long Mỹ; tổ chức Đoàn giám sát làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Thạnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Trị và Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ. Theo đó, các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 25 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn kiện, công tác nhân sự đại hội Hội ND cấp huyện và cấp xã.


Hội ND tỉnh tham gia các Đoàn kiểm tra, khảo sát của MTTQ tỉnh; tham gia đoàn giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thanh tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thủy sản, thức ăn chăn nuôi các loại; thanh tra cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.


Ngoài ra, các cấp Hội tham gia Hội nghị phản biện 18 văn bản và góp ý 459 văn bản liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương.

Minh Thu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp