Hưng Yên: Tổ chức trên 680 cuộc kiểm tra, giám sát
11:22 - 25/01/2024
(KNTC)- Năm 2023, Hội ND tỉnh xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các cấp Hội xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp và Nghị quyết của BCH Trung ương Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Hội ND cấp huyện, cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 -2028.

ảnh minh họa
Năm 2023, Hội ND tỉnh đã thành lập 02 đoàn kiểm tra tại 4 huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Mỹ Hào, Kim Động; 04 cơ sở, 8 chi Hội và 8 hộ vay Quỹ HTND và vay vốn ngân hàng Chính sách - Xã hội. Các cấp Hội tổ chức 683 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân, trong đó cơ sở tiến hành 535 cuộc tại 931 chi Hội, tổ TK&VV. Tại các đơn vị được kiểm tra đều triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, nhất là việc tiếp tục thực hiện 03 nghị quyết của Trung ương Hội; xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. 

Hội ND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, tổ chức có liên quan giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham gia giám sát tại Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ và thành phố Hưng Yên việc thực hiện chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp; chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất trồng lúa. 

Các cấp Hội tham gia phản biện dự thảo các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, trong đó chú trọng: dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo chính sách an sinh xã hội mới năm 2023; tham gia phản biện xã hội các dự thảo văn bản của các địa phương, cơ sở triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII. 

Đối với công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp Hội tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề như: Chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tiêu thụ nông sản cho nông dân, vệ sinh môi trường nông thôn; góp ý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đại biểu dân cử về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ.

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh triển khai xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ; các cấp Hội trong tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp nông dân, tham gia hoà giải thành 46 vụ việc mâu thuẫn tại thôn, xóm; tổ chức 205 buổi tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 19.476 lượt cán bộ, hội viên nông dân.

Củng cố và duy trì hoạt động của 101 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Tại các buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành, những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phản ánh tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, các chương trình dự án của địa phương, thực hiện dân chủ ở cơ sở... Các Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt nền nếp, có hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân tại cộng đồng dân cư nông thôn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 
 

Ngân Khánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp