Hà Nội: Các cấp Hội thực hiện hơn 2.500 cuộc kiểm tra, giám sát tại cơ sở
15:40 - 29/11/2023
(KNTC) – Năm 2023, Hội ND thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tập trung hướng về cơ sở, chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp, tổ chức thực hiện được 2.544 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân tại 3.461 đơn vị, trong đó: Hội ND thành phố tổ chức 30 cuộc, Hội cấp huyện 543 cuộc và cấp cơ sở thực hiện 1.971 cuộc kiểm tra, giám sát.

(Ảnh minh họa)
Ngay từ đầu năm, căn cứ chương trình, hướng dẫn của Trung ương Hội, BTV Hội ND thành phố xây kế hoạch kiểm tra, giám sát vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, nội dung tập trung vào: Việc thực hiện, tổ chức đánh giá, tổng kết thi hành Điều lệ Hội; triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023; công tác quản lý, phát triển hội viên, quỹ Hội; hoạt động của Hội ND cơ sở, chi Hội, tổ Hội; công tác chuẩn bị, chỉ đạo, tổ chức Đại hội Hội ND các cấp thành phố nhiệm kỳ 2023 – 2028; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, xây dựng chương trình công tác toàn khóa sau Đại hội cấp huyện và cơ sở; kiểm tra, giám sát chuyên đề việc xây dựng, quản lý, sử dụng nguồn quỹ HTND, nguồn vốn ủy thác từ các ngân hàng tại các huyện, thị xã, cơ sở Hội và hộ vay vốn...

Các cấp Hội chủ trì tổ chức 20 cuộc giám sát và tham gia 365 đoàn giám sát xã hội. Trong đó, tiêu biểu như: Hội ND huyện Gia Lâm tổ chức 02 cuộc giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình, mô hình kinh tế trang trại; Hội ND các huyện Ba Vì, Quốc Oai, Thanh Oai, Thanh Trì và thị xã Sơn Tây tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật trong kinh doanh, quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Hội ND thành phố trực tiếp tổ chức 02 hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), chủ trương sửa đổi Luật Thủ đô và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội ND Việt Nam. Các cấp Hội phối hợp tham mưu tổ chức 263 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên, nông dân; 136 hội nghị phản biện với 3.096 người tham gia, trực tiếp đóng góp 302 ý kiến, gửi 78 văn bản phản biện về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Nghị quyết của HĐND thành phố...

Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp Hội ND thành phố đánh giá đúng thực trạng, tình hình thực tiễn công tác Hội của từng đơn vị, từ đó đưa ra những giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả, góp phần chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động của các cấp Hội, tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân.
Quốc Thắng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp