Hội ND Bình Phước: Thực hiện hơn 1,5 nghìn cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân
15:31 - 29/11/2023
(KNTC) - Năm 2023, căn cứ Chương trình, hướng dẫn của Trung ương Hội, BTV Hội ND tỉnh chủ động xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện 1.596 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội, phong trào nông dân, trong đó: Cấp tỉnh tổ chức 86 cuộc, cấp huyện 235 cuộc và cấp cơ sở 1.275 cuộc tại 132 đơn vị.

(Ảnh minh họa)
Nội dung kiểm tra, giám sát bám sát các nhiệm vụ trọng tâm như: Việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các chủ trương, chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; quán triệt, triển khai các nghị quyết của Hội; thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân; công tác xây dựng tổ chức, sinh hoạt định kỳ của BCH Hội ND cơ sở, chi Hội, tổ Hội, việc quản lý, sử dụng quỹ Hội; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; hoạt động của UBKT các cấp; kiểm tra các mô hình, dự án do Hội thực hiện, chương trình phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể; việc xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ HTND, các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân; giám sát, phản biện xã hội về các chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân...

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại các huyện, thị, thành phố; tham gia Đoàn kiểm tra 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW của Ban Bí thư về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với hơn 35.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân của 11 huyện, thị, thành phố tham gia; góp ý, phản biện 62 văn bản của UBND, HĐND, UB MTTQ tỉnh, các sở, ngành. Các cấp Hội tích cực tham gia giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, hoạt động quản lý Nhà nước về sản xuất, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND các cấp đánh giá đúng thực tiễn tình hình cơ sở, kịp thời biểu dương những tấm gương cán bộ, hội viên điển hình, sáng tạo, đồng thời đưa ra giải pháp phù hợp để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh thiếu sót, tổ chức triển khai công tác Hội, phong trào nông dân đạt hiệu quả cao, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân.
 
Minh Hưng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp