Hội ND Trà Vinh: Tổ chức 960 cuộc kiểm tra, giám sát
15:41 - 22/11/2023
(KNTC) - Năm 2023, các cấp Hội tiến hành 960 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân, tập trung vào việc sử dụng nguồn vốn vay, việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội, các chỉ tiêu trọng tâm trong công tác Hội và phong trào nông dân.


Hội ND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 03 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện Châu Thành.

Hội ND các huyện, thị, thành phố tổ chức giám sát được 09 cuộc, nội dung giám sát về việc thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính Phủ, việc thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm đối với hộ nghèo theo Quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025… Hội ND xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát được 103 cuộc về các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Hội ND cơ sở tham gia tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được 83 cuộc, có 5.478 lượt cử tri tham dự. Qua tiếp xúc có 258 lượt ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp với đại biểu HĐND các cấp và được đại biểu ghi nhận, giải trình về các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhất là các chính sách hỗ trợ cho nông dân... Đặc biệt, Hội ND tỉnh tham mưu tổ chức thành công cuộc đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với 180 cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.

Ngoài ra, Hội ND tỉnh tổ chức điểm mô hình thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Hoà Lợi (huyện Châu Thành), thành lập Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật” có 11 thành viên và 40 cộng tác viên ấp; tổ chức 5 lớp tập huấn với 250 học viên.

Hội ND các cấp phối hợp UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải được thành lập ở các ấp, khóm với cơ cấu từ 5 đến 7 thành viên/tổ. Các thành viên được cơ cấu là những người có uy tín và tham gia công tác ở địa phương như: Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng ấp, Chi Hội Trưởng Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, cán bộ hưu trí, người có uy tín trong cộng đồng dân cư....

Các cấp Hội tham gia hòa giải 1.028 vụ tranh chấp trong nội bộ nông dân chủ yếu là đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình, hòa giải thành 618 vụ việc, góp phần đảm bảo an ninh, ổn định chính trị tại địa phương.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp