Hội ND tỉnh Quảng Bình: Thực hiện 1.296 cuộc kiểm tra, giám sát
15:41 - 22/11/2023
(KNTC) - Năm 2023, các cấp Hội tiến hành 1.296 cuộc kiểm tra, trong đó Hội ND tỉnh tổ chức 16 cuộc kiểm tra tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố và 24 cơ sở Hội, cấp huyện tổ chức 300 cuộc kiểm tra tại các cơ sở Hội, cơ sở Hội tổ chức 980 cuộc kiểm tra tại các chi, tổ Hội.


Hội ND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại UBND thành phố Đồng Hới và Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Hội ND các huyện, thị, thành phố căn cứ vào Kế hoạch của Hội ND tỉnh, sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và tình hình thực tế của địa phương, tham mưu cho Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức được 8 cuộc giám sát, phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể cùng cấp tham gia 38 cuộc.

Hội ND cơ sở chủ trì và tham gia với Mặt trận và các đoàn thể cùng cấp tổ chức được 65 cuộc giám sát việc: Thi công các công trình cơ sở hạ tầng ở nông thôn; tiếp xúc cử tri; cấp đất sản xuất nông nghiệp cho hội viên, nông dân; thực hiện quy ước, hương ước; cấp thẻ BHYT ở địa phương, giám sát các HTX, THT, hộ nông dân trong cam kết sản xuất lương thực, thực phẩm sạch… Đồng thời, Hội còn tích cực tham gia các cuộc giám sát cộng đồng ở địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành kế hoạch và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức cho hội viên, nông dân góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung Luật đất đại, Luật HTX… được hội viên, nông dân tích cực tham gia với nhiều ý kiến thiết thực, sâu sắc phù hợp với thực tiễn.

Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh tiến hành kiểm tra chuyên đề tại 8/8 huyện, thị, thành phố và 16 cơ sở Hội về việc sử dụng phí Quỹ HTND; kiểm tra 8/8 huyện, thị, thành Hội, 8 cơ sở Hội, 16 tổ tiết kiệm vay vốn chương trình ủy thác của ngân hàng Chính sách Xã hội.

Ủy ban Kiểm tra Hội ND các huyện, thị, thành phố kiểm tra 150/150 xã phường, thị trấn; UBKT Hội ND cơ sở kiểm tra 100% Tổ Vay vốn chương trình ủy thác của ngân hàng Chính sách Xã hội.

Qua kiểm tra đã nắm bắt tình hình, kịp thời đề nghị ngân hàng Chính sách Xã hội bổ sung thêm nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, có chính sách khoanh nợ, giảm lãi cho nguồn dư nợ học sinh, sinh viên ra trường chưa có việc làm; đề nghị ngân hàng có sự cân đối nguồn vốn giữa các địa phương để có sự điều tiết hợp lý.
Khánh Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp