Hội ND Hải Phòng: Thực hiện trên 1 nghìn cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội, phong trào nông dân
22:42 - 30/10/2023
(KNTC) - Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội ND thành phố xác định đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực tiễn cơ sở là một nội dung quan trọng trong Chương trình công tác toàn khóa; hằng năm, chỉ đạo Hội cấp huyện và cơ sở xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên kết hợp chuyên đề, triển khai thực hiện được 1.130 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội, phong trào nông dân, trong đó: Cấp tỉnh tổ chức 120 cuộc, cấp huyện 250 cuộc và cấp cơ sở 760 cuộc tại 956 đơn vị.

(Ảnh minh họa)
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong từng năm và cả nhiệm kỳ như: Việc thực hiện Điều lệ Hội, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội, chính sách, pháp luật Nhà nước; xây dựng Quy chế làm việc của BCH; chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023, các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân hằng năm; việc thực hiện 03 Nghị quyết 04, 05, 06 của BCH Trung ương Hội về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; hoạt động của Hội ND cơ sở, chi Hội, tổ Hội, việc quản lý, sử dụng quỹ Hội; hoạt động của UBKT, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; các nội dung thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của TTCP; việc quản lý và sử dụng Quỹ HTND, nguồn ủy thác của Ngân hàng NN & PTNT, Ngân hàng CSXH; các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Hằng năm, Hội các cấp chủ động lựa chọn nội dung giám sát cụ thể, phù hợp với thực tế của từng địa phương, chủ trì và phối hợp tham gia với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức 1.610 cuộc giám sát xã hội về các nội dung: Việc thực hiện chính sách dồn điền, tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp; quản lý và sử dụng đất trồng lúa; chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách an sinh xã hội; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên…

Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp tổ chức 92 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nông dân, trong đó Hội ND thành phố phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp trên sóng FM giữa chủ tịch Hội ND thành phố với hội viên, nông dân nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND các cấp thành phố đánh giá đúng tình hình hoạt động Hội ở cơ sở, kịp thời đưa ra chương trình công tác, các giải pháp phù hợp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời nhân rộng những ưu điểm, cách làm hay để chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Hội, phong trào nông dân đạt hiệu quả cao, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.
Phúc Hưng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp