Hội ND Lào Cai: Thực hiện hơn 2.500 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân
09:35 - 30/10/2023
(KNTC) - Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội ND tỉnh chủ động xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chỉ đạo Hội ND cấp huyện, cấp cơ sở đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thực tiễn cơ sở, tổ chức thực hiện 2.528 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội, phong trào nông dân, trong đó: Cấp tỉnh tổ chức 17 cuộc, cấp huyện 315 cuộc và cấp cơ sở 2.196 cuộc tại 1.619 đơn vị.

(Ảnh minh họa)
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong từng năm và cả nhiệm kỳ như: Việc chấp hành Điều lệ Hội, các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân; củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp, việc quản lý, sử dụng quỹ Hội; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; hoạt động của UBKT cấp huyện, cấp cơ sở; việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, Quyết định số 673/QĐ-TTg; quản lý và sử dụng Quỹ HTND, hoạt động ủy thác với Ngân hàng CSXH, các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân...

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh chủ trì, tham gia 54 cuộc giám sát, Hội cấp huyện tổ chức và tham gia 88 cuộc, cấp cơ sở tham gia 315 cuộc giám sát về các nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn do HĐND, Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp chủ trì. Các cấp Hội tham gia phản biện, đóng góp ý kiến đối với trên 30 dự thảo văn bản liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân; tích cực tham gia với các cấp chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành nắm bắt, đánh giá đúng tình hình thực tiễn của các cấp Hội, qua đó điều chỉnh, đưa ra các giải pháp, chương trình công tác phù hợp, sâu sát với cơ sở để chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác Hội, phong trào nông dân đạt hiệu quả cao.
Quang Đăng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp