Hội ND Sơn La: Thực hiện trên 8.000 cuộc kiểm tra, giám sát
15:48 - 17/10/2023
(KNTC) - Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, 10 năm qua (2013-2023), Hội ND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt đến hội viên, nông dân qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt Chi hội nông dân trên toàn tỉnh với tỷ lệ hội viên tham gia học tập đạt trên 95%.


Hàng năm, lồng ghép vào các Hội nghị tập huấn công tác Hội, các cấp Hội tổ chức 67 lớp tập huấn về công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho gần 4.690 lượt cán bộ, hội viên tham dự.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, thực hiện đúng yêu cầu Điều lệ Hội. Các  cấp Hội tổ chức 6.586 cuộc kiểm tra, giám sát với các nội dung: Việc thực hiện công tác  Hội và phong trào nông dân; thu và sử dụng hội phí; việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ HTND và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân; việc tiếp công dân, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; việc xây  dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội.

Hội ND các cấp chủ trì, phối hợp tổ chức 1.589 cuộc giám sát về: Việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; việc  thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ trồng cây ăn quả; việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ; việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013 về nội dung quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; việc hỗ trợ cho vay vốn hộ nghèo và cận nghèo đầu tư sản xuất kinh doanh; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo; thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; việc tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của nhân dân, theo dõi, nắm những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, hội viên tại các kỳ họp HĐND tỉnh; công tác quản lý an toàn thực phẩm trong sản xuất; các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp...

Qua kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và hoạt động của Hội; kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; nhân rộng những cách làm hay, những mặt tích cực, phát huy quyền làm chủ của hội viên, nông dân góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.
Minh Sơn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp