Đồng Tháp: Thực hiện trên 3.000 cuộc kiểm tra, giám sát
09:32 - 12/10/2023
(KNTC)- Nhiệm kỳ 2018- 2023, Hội ND tỉnh xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát và kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ; kịp thời chuyển tải các văn bản chỉ đạo, các quy định, quyết định và hướng dẫn của Trung ương Hội về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội để các cấp Hội ND trong tỉnh tổ chức thực hiện.

ảnh minh họa
Hàng năm, Uỷ ban Kiểm tra các cấp tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng và triển khai Chương trình, Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát. Năm năm qua, các cấp Hội đã tổ chức 3.091 cuộc kiểm tra, giám sát, trong đó cấp tỉnh 102 cuộc, cấp huyện và cấp cơ sở 2.989 cuộc, nội dung tập trung vào: Công tác Hội và phong trào nông dân, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu thi đua 6 tháng đầu năm và cuối năm; kiểm tra công tác quản lý nguồn vốn Quỹ HTND và các nguồn vốn uỷ thác ngân hàng CSXH, ngân hàng Nông nghiệp và PTNT...

Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội ND tỉnh chủ trì giám sát 09 cuộc về: Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 đối với UBND các huyện Tháp Mười, Lấp Vò, Châu Thành, Thanh Bình; giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp đối với Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cao Lãnh, Phòng kinh tế Hạ tầng huyện Hồng Ngự và huyện Thanh Bình; giám sát việc triển khai thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Tam Nông.

Hội ND các huyện, thành phố Tân Hồng, Hồng Ngự, Thanh Bình, Cao Lãnh, Tam Nông, Tháp Mười... chủ trì giám sát theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, và tham gia phối hợp giám sát cùng với Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể thực hiện nhiều cuộc giám sát chuyên đề như: Giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính sách nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, giám sát mức độ hài lòng của người dân đối với hoạt động hành chính công của nhà nước, giám sát việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc theo Quyết định số 23 của Bộ chính trị, giám sát việc thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp…

Các cấp Hội tham gia Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia góp ý phản biện các văn bản dự thảo của cấp uỷ, UBND và các ngành có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các cấp Hội vận động hội viên, nông dân tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các buổi đối thoại với Bí thư cấp uỷ, được 1.103 cuộc, có 34.381 lượt hội viên nông dân tham dự.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền của các cấp Hội đã góp phần xây dựng đảng và chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh; công tác Hội và phong trào nông dân hiệu quả, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, hội viên, nông dân và xây dựng tổ chức Hội ND các cấp vững mạnh.
Bảo Thư
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp