Hội ND huyện Nguyên Bình (Cao Bằng): Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám
16:23 - 03/09/2023
Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội. Hội ND huyện đã tiến hành kiểm tra tại 02 đơn vị, giám sát trọng tâm tại 01 đại lý phân phối thuốc bảo vệ thực vật và 05 cơ sở kinh doanh nhỏ, lẻ.Sau khi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở đối tượng được kiểm tra về quy trình nhãn mác và bảng công khai giá, cả các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Bên cạnh đó huyện Hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức giám sát việc cấp phát gạo cứu đói cho 67 hộ/222 nhân khẩu được 3330 kg gạo; cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho 87 hộ/284 nhân khẩu/4.260 kg; việc chi trả tiền điện quý I/2023 cho 210 hộ nghèo với số tiền 34.902.000đ, 02 hộ chính sách xã hội, số tiền 332.400đ, đồng thời phối hợp giám sát 04 cuộc về giám sát các công trình đang thi công tại địa bàn, công tác quản lý rừng phòng hộ, việc cấp phát gạo cho hộ nghèo và học sinh; phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương được 01 cuộc về công tác bảo vệ và phát triển rừng, có 47 hội viên tham gia; tham dự họp xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 02 hộ dân.
 
 
Cùng với đó, huyện Hội cũng phối hợp giám sát việc chi trả tiền tiền điện quỹ I/2023 cho 197 hộ dân; giám sát việc cấp phát gạo cứu đói Tết Nguyên đán năm 2023 cho 67 hộ/ 222 nhân khẩu với số lượng 3330kg.
 
 
 
Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát  được các cấp Hội trong huyện nghiêm túc triển khai thực hiện thường xuyên, toàn diện và có hiệu quả. Hội ND các cấp đã tích cực triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân bám sát chương trình, kế hoạch của Hội cấp trên, đồng thời cụ thể hoá các nhiệm vụ triển khai đến từng cấp Hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp...
Lê Lan
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp