Hà Nội: Các cấp Hội Nông dân thành phố thực hiện hơn 12 nghìn cuộc kiểm tra, giám sát tại cơ sở
22:02 - 29/09/2023
(KNTC) - Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội ND thành phố chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức và phối hợp tổ chức 12.242 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân tại 9.324 đơn vị, trong đó: Hội ND thành phố tổ chức 290 cuộc, Hội cấp huyện 6.090 cuộc và cấp cơ sở thực hiện 5.862 cuộc kiểm tra, giám sát.

(Ảnh minh họa)
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BTV Hội ND thành phố triển khai xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, bám sát chương trình, kế hoạch của BTV Trung ương Hội, các hoạt động trọng tâm từng năm và tình hình thực tiễn công tác Hội, phong trào nông dân thành phố. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào: Việc thực hiện Điều lệ Hội và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội, Nghị quyết của BCH Hội ND các cấp; 05 chương trình công tác trọng tâm của BCH Hội ND thành phố khóa IX; triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân hằng năm; công tác quản lý, phát triển hội viên, quỹ Hội; việc thành lập, kiện toàn và hoạt động của UBKT Hội cấp huyện và cơ sở; hoạt động của Hội ND cơ sở, chi Hội, tổ Hội; việc xây dựng, quản lý, sử dụng nguồn quỹ HTND, nguồn vốn ủy thác từ các ngân hàng tại các huyện, thị xã, cơ sở Hội và các hộ vay vốn; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội ND cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028...100% các cơ sở Hội đều được kiểm tra, giám sát định kỳ, thường xuyên và đột xuất.

Bên cạnh đó, Hội ND thành phố tích cực chỉ đạo, hướng dẫn thành lập UBKT từ cấp thành phố đến cơ sở đảm bảo đúng Đề án số 01 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội; xây dựng quy chế hoạt động, thường xuyên kiện toàn tổ chức, củng cố hoạt động của UBKT. Hằng năm, UBKT chủ động tham mưu, thực hiện kiểm tra, giám sát với nội dung trọng tâm, cụ thể, hướng về cơ sở và hội viên, góp phần tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội.

Qua kiểm tra, giám sát đã giúp Ban Thường vụ Hội ND thành phố đánh giá đúng thực trạng tổ chức, hoạt động của các cấp Hội, lắng nghe phản ánh, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân; kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, chỉ ra những hạn chế, tồn tại của từng đơn vị được kiểm tra, giám sát, từ đó chỉ đạo, đề ra các giải pháp khắc phục, kiến nghị phù hợp, hiệu quả trong công tác Hội, phong trào nông dân, đồng thời điều chỉnh phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao hơn.

Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động của các cấp Hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào nông dân, từ đó củng cố, xây dựng các cấp Hội ND thành phố vững mạnh, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân.
Quốc Thắng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp