Hội ND Đồng Nai: Tổ chức 6.726 cuộc kiểm tra, giám sát
10:32 - 18/09/2023
(KNTC)- Nhiệm kỳ 2018- 2023, Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; hướng dẫn tổ chức Hội và Ủy ban Kiểm tra Hội cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Hội.

ảnh minh họa
Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh tham mưu thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên và nông dân; hướng dẫn tổ chức Hội và Ủy ban Kiểm tra Hội cấp dưới về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Hội...

Hàng năm, Ủy ban Kiểm tra tham mưu Ban Thường vụ Hội ND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát triển khai đến các cấp Hội tổ chức thực hiện. Năm năm qua, Hội ND các cấp tổ chức 6.726 cuộc kiểm tra, giám sát tại 23.323 lượt đơn vị (trong đó, cấp tỉnh tổ chức 95 đợt tại 74 lượt huyện, thành phố và 102 lượt cơ sở; cấp huyện, thành phố tổ chức được 1.394 cuộc tại 772 lượt cơ sở, 2.128 lượt chi Hội và 3.694 lượt tổ Hội; cấp cơ sở tổ chức 5.237 cuộc tại 3.187 lượt chi Hội và 11.823 lượt tổ Hội).

Các cuộc kiểm tra tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp, Nghị quyết của BCH Trung ương Hội khóa VII; thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ HTND, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho nông dân…

Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND phối hợp với Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tiếp 3.310 lượt người, giải quyết 2.503 vụ việc khiếu nại, tố cáo của nông dân, tham gia hòa giải thành 2.175 vụ việc trong đó Hội trực tiếp hòa giải thành 667 vụ việc. Bên cạnh đó, Hội tiếp nhận 165 đơn thư, giải quyết được 161 đơn thư khiếu nại của hội viên, nông dân, nội dung chủ yếu về: Công tác quản lý, sử dụng quỹ Hội; vay mượn tiền, mâu thuẫn gia đình… Từ đó hạn chế đơn thư vượt cấp, giữ được sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần ổn định chính trị khu vực nông thôn.

Các cấp Hội phối hợp ngành tư pháp, thanh tra tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở và hội viên, nông dân.

Những năm qua, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Hội ND phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những việc Nhân dân được biết; những việc Nhân dân bàn và quyết định; những việc Nhân dân thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền quyết định, từ đó đã phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và việc huy động tinh thần đóng góp của hội viên, nông dân trong việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp