Hội ND Quảng Nam: Thực hiện hơn 7.600 cuộc kiểm tra, giám sát
18:19 - 30/08/2023
(KNTC) - Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xác định kiểm tra, giám sát là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong Chương trình công tác toàn khóa; chỉ đạo các cấp Hội xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp, triển khai thực hiện 7.618 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội, phong trào nông dân tại 8.354 đơn vị.

(Ảnh minh họa)
Các cấp Hội đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, thường xuyên thực tiễn cơ sở, trong đó: Hội ND tỉnh tổ chức 268 cuộc kiểm tra tại 297 đơn vị; Hội ND cấp huyện thực hiện 2.254 cuộc tại 2.387 cơ sở Hội, chi Hội và các tổ TK&VV; Hội cấp cơ sở tiến hành kiểm tra 5.096 cuộc tại 5.670 chi Hội, tổ Hội.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong từng năm như: Việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; chấp hành Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết của BCH Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội, phong trào nông dân hằng năm; xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ BCH, BTV Hội ND cấp huyện và cơ sở; tổ chức, hoạt động của Hội ND cơ sở, chi Hội, tổ Hội; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội, hoạt động của UBKT Hội các cấp; thực hiện Chương trình phối hợp với UBND và các sở, ngành ở địa phương; việc quản lý, sử dụng Quỹ HTND, hoạt động ủy thác với Ngân hàng CSXH, các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân...

Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, các cấp Hội đã kịp thời khuyến khích, nhân rộng những cách làm hay, đồng thời nhắc nhở khắc phục khuyết điểm, tồn tại, tìm giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cán bộ, hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, định kỳ hằng tháng, lãnh đạo Hội ND từ cấp tỉnh đến cơ sở đều tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cùng cấp; tham gia tiếp công dân tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tích cực tham gia phối hợp với cấp ủy,chính quyền cùng cấp tổ chức hoạt động đối thoại trực tiếp với nông dân. Hội ND tỉnh phân công cán bộ tham gia thành viên Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh; cấp huyện và cơ sở xử lý, giải quyết 696/789  đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền gửi đến Hội, chuyển 434 đơn không thuộc thẩm quyền đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động của các cấp Hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào nông dân, qua đó củng cố, xây dựng các cấp Hội ND trong tỉnh vững mạnh hơn.
Quốc Thắng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp