Hội ND thành phố Đà Nẵng: Tổ chức trên 600 cuộc kiểm tra
17:31 - 17/01/2023
(KNTC)- Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Hội ND Thành phố, các cấp Hội đã thực hiện được 654 cuộc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 42 cơ sở.

(Ảnh minh họa)

Nội dung kiểm tra tập trung về việc chấp hành Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Hội; việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân; tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội ND Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giai cấp nông dân Việt Nam”; kiểm tra việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ HTND và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân; kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án, công trình có vốn nhà nước đầu tư; kiểm tra hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp; triển khai Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ; công tác củng cố và xây dựng mới câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, trang bị tủ và sách pháp luật tại các đơn vị…

Bên cạnh đó, hệ thống Ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên được kiện toàn, 42/42 cơ sở tại 7/7 quận, huyện thành lập Ủy ban Kiểm tra theo đúng quy định về cơ cấu, số lượng, nguyên tắc tổ chức. Hoạt động của Ủy ban kiểm tra đi vào nề nếp theo đúng quy chế, chương trình, kế hoạch đã đề ra, có sự phân công cụ thể, qua đó giúp cho đội ngũ ủy viên Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội, năm 2022,các cấp Hội đã tham gia với các ngành 93 đoàn giám sát; thành lập và chủ trì 52 đoàn giám sát. Trong đó, cấp cơ sở 36 đoàn, cấp huyện 15 đoàn, Hội ND thành phố chủ trì giám sát Ngân hàng Chính sách - Xã hội trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Đồng thời, các cấp Hội đã tham gia góp ý Đề án về đối ngoại nhân dân; góp ý về việc ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân; tham gia phản biện Đề án giảm nghèo, Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.


 Năm 2022, nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành đoàn thể, các cấp Hội ND Thành phố đã chủ động, linh hoạt, đổi mới nội dung, phương pháp, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp và công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi các hoạt động Hội và phong trào của nông dân ở địa phương./.

Lê Đạt
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp