Sơn La: Thực hiện trên 550 cuộc kiểm tra
10:58 - 29/06/2022
(KNTC)- Từ đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát; kế hoạch về thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình của địa phương. 

ảnh minh họa
Sáu tháng đầu năm 2022, Hội ND huyện, thành phố và các cơ sở Hội đã kiểm tra được 553 cuộc, trong đó: Cấp huyện tổ chức kiểm tra 96 cuộc tại cơ sở; các cơ sở kiểm tra chi, tổ Hội 457 cuộc.

Nội dung tập trung kiểm tra thực hiện Điều lệ Hội, việc xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ Hội, Quỹ HTND, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân; việc thực hiện chương trình, dự án, các mô hình do Hội quản lý và việc thực hiện ủy thác qua ngân hàng CSXH, việc thực hiện phối hợp với ngân hàng Nông nghiệp và PTNT; công tác củng cố, kiện toàn và hoạt động của UBKT Hội ND các cấp; việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội... 

Bên cạnh đó, UBKT tham mưu cho BCH Hội ND các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; kiểm tra, giám sát cán bộ, hội viên và tổ chức Hội cấp dưới về việc chấp hành Điều lệ Hội và thực hiện chủ trương, Nghị quyết, quy định của Hội; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội và UBKT Hội cấp dưới tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Hội; kiện toàn 06 đồng chí chủ nhiệm UBKT cấp xã.  

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được các cấp Hội xây dựng kế hoạch, tập trung thực hiện công tác giám sát các chính sách có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ; giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; phối hợp giám sát việc thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, phối hợp tham gia giám sát, phản biện xã hội do Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì.

Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội phối hợp với các ngành liên quan tham gia tiếp dân, giải quyết 97 đơn thư; trong đó số đơn thư phối hợp giải quyết là 64 đơn, phối hợp hòa giải thành là 31 vụ, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, nông dân. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được 234 buổi cho trên 20.157 lượt hội viên, nông dân tham gia; tiếp tục tuyên truyền việc “Triển khai xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật”, “Ngày pháp luật”; Đề án trang bị sách cho cơ sở và gắn công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chấp hành pháp luật. 
 
 

Khánh Ngân
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp