Lâm Đồng: Tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 49 cơ sở, 432 chi Hội
10:58 - 29/06/2022
(KNTC) Sáu tháng đầu năm 2022, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị được kiểm tra khắc phục những tồn tại hạn chế; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu thi đua gắn với triển khai xây dựng các mô hình kinh tế  hiệu quả, xây dựng Hội vững mạnh.

ảnh minh họa
Việc kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân được Hội ND cấp huyện  kiểm tra tại 49/140 cơ sở, Hội ND cơ sở kiểm tra tại 432 chi Hội. Theo kế hoạch trong tháng 6/2022, Hội ND tỉnh tiến hành kiểm tra 6/12 huyện, thành phố (huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Đơn Dương và TP Đà Lạt); mỗi huyện, thành phố kiểm tra 02 xã, phường, thị trấn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023; triển khai Quyết định số 516 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Quyết định số 673 “Về việc Hội NDVN trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”; việc thực hiện Điều lệ Hội và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Hội cấp trên, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022; kết quả thực hiện 03 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Hội khóa VII; việc quản lý, sử dụng Quỹ HTND; việc nhận ủy thác từ ngân hàng CSXH; việc hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng Nông nghiệp & PTNT; thực hiện dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; hỗ trợ đào tạo nghề cho hội viên, nông dân; phối hợp, tham gia hỗ trợ nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phối hợp, tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; công tác chuẩn bị Đại hội Hội ND các cấp; tổ chức, hoạt động của UBKT Hội ND cấp huyện, xã…

Bên cạnh đó, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Đề án Liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2023; tiến hành giám sát đợt 3 việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; tham gia đoàn giám sát do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng.
 

Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp