Vĩnh Long: Các cấp Hội thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát
14:50 - 28/06/2022
(KNTC) Năm 2022, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh xây dựng Chương trình số 110-Ctr/HNDT về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội và chỉ đạo Hội ND các cấp xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra công tác Hội, công tác quản lý các nguồn vốn ủy thác, Quỹ HTND, các nguồn khác theo kế hoạch.

Hội ND các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra thường xuyên trong hệ thống Hội.Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Hội, công tác Hội và phong trào nông dân, nghiệp vụ vay vốn ủy thác từ ngân hàng CSXH, các hộ nông dân sản xuất được hỗ trợ vốn từ nguồn vốn Qũy Hỗ trợ ND; giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đúng theo nội dung chương trình, kế hoạch đề ra.
Qua công tác kiểm tra cho thấy, công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu, chi đảm bảo đúng theo quy định và nề nếp. Quá trình thu, chi được quản lý đúng theo quy chế, quy định và sử dụng đúng theo hướng dẫn Hội cấp trên. Các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ HT ND tại các cơ sở Hội. Kết quả, Hội ND các cấp đã triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại 08/08 huyện, thị xã, thành phố; 106/106 xã, phường, thị trấn; 732/732 chi hội và 787/787 Tổ Vay vốn.
Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 458 của Trung ương Hội về triển khai thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, Hội ND tỉnh phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa bàn. Kết quả Hội đã giám sát trực tiếp 03 đơn vị ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long và Phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện Trà Ôn và Tam Bình và đoàn giám sát đi thực tế tại công ty TNHH xuất nhập khẩu JISTEEL tại huyện Tam Bình, Công ty TNHH sản xuất thương mại Ngân Đình huyện Trà Ôn; giám sát gián tiếp bằng văn bản đối với 05 đơn vị Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thị xã Bình Minh, Mang Thít, Vũng Liêm, Bình Tân, Long Hồ và thành phố Vĩnh Long. Qua kết quả giám sát cho thấy các đơn vị được giám sát đã thực hiện triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP và Quyết định số Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg góp phần hỗ trợ cho người sử dụng lao động và người lao động vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, duy trì sản xuất, ổn định đời sống cho hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh./.
 
Hiền Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp