Nghệ An: Các cấp Hội thực hiện hơn 1.700 cuộc kiểm tra, giám sát
09:08 - 28/06/2022
(KNTC) - Sáu tháng đầu năm 2022, các cấp Hội tổ chức 1.717 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân. Trong đó: Cấp tỉnh tổ chức 05 cuộc, cấp huyện 205 cuộc và cấp cơ sở 1.507 cuộc.

(Ảnh minh họa)
Công tác kiểm tra, giám sát được Hội ND các cấp thực hiện nghiêm túc,  thường xuyên, nội dung tập trung vào: Việc triển khai thực hiện Điều lệ Hội và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội khóa VII; các Nghị quyết của BCH Trung ương Hội, Nghị quyết Đại hội IX Hội ND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023; các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân; hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân…

Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, BCH Trung ương Hội khoá VII về xây dựng Hội vững mạnh tại huyện Nghĩa Đàn và thị xã Hoàng Mai; kiểm tra hoạt động nhận ủy thác ngân hàng CSXH tại 4 huyện, 8 xã, 16 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy Hội ND 21 huyện, thị, thành và cơ sở đã chủ động thực hiện tốt nội dung công tác kiểm tra, giám sát; bám sát mục tiêu, quan điểm, chỉ tiêu của các Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; tổ chức, hoạt động của các cấp Hội và UBKT các cấp được duy trì, từng bước ổn định, nền nếp; các cơ sở Hội quản lý tốt và sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ, nguồn vốn ủy thác từ các ngân hàng... Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa quản lý tốt hồ sơ, sổ sách ghi chép chưa chặt chẽ; việc triển khai thực hiện một số chỉ tiêu còn thiếu chủ động; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên còn hạn chế; việc duy trì chế độ sinh hoạt ít nhất 03 tháng/lần, tỷ lệ hội viên dự sinh hoạt một số nơi còn thấp.

Bên cạnh đó, Hội ND các cấp tham gia 3.016 buổi tiếp công dân, phối hợp giải quyết 394 đơn, thư khiếu nại, kiến nghị của hội viên, nông dân; tham gia hòa giải thành 316 vụ việc, trong đó trực tiếp hòa giải thành 6 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân...

Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nắm bắt tình hình thực tiễn của các cấp Hội, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của hội viên, nông dân, qua đó kiến nghị những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.
Minh Long
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email

Bài đọc nhiều nhất

Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp