Hội ND Lào Cai: Tổ chức trên 590 cuộc kiểm tra, giám sát
14:03 - 24/12/2021
(KNTC)- Năm 2021, các cấp Hội đã tổ chức 599 cuộc kiểm tra, giám sát trong đó cấp tỉnh tổ chức 03 cuộc, cấp huyện 143 cuộc, cấp xã kiểm tra 453 chi hội, tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ liên kết và trên 70% số hộ vay vốn.

(Ảnh minh họa)

Hội ND tỉnh kiểm tra nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nguồn ủy thác, phối hợp của Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng Nông nghiệp tại các huyện Mường Khương, Si Ma Cai, Bảo Yên và Văn Bàn và 5 xã Tả Ngài Chồ huyện Mường Khương, xã Quan Hồ Thẩn huyện Si Ma Cai, xã Võ Lao  huyện Văn Bàn và xã Bảo Hà huyện Bảo Yên. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện, đánh giá đầy đủ hơn về các hội viên điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng Nông thôn mới, trong tham gia công tác Hội và phong trào nông dân đồng thời cũng kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong triển khai công tác Hội tại cơ sở từ đó đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở tổ chức Hội và các cá nhân điều chỉnh, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với công tác kiểm tra, các cấp Hội chủ động thực hiện Đề án số 15 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020- 2025”. Hội ND tỉnh chủ trì giám sát việc quản lý, sử dụng đất công ích (5%), đất trồng lúa tại xã Bảo Hà huyện Bảo Yên, xã Võ Lao huyện Văn Bàn. Thành viên tham gia đoàn giám sát gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số đoàn thể cấp tỉnh. Kết thúc cuộc giám sát, đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát gửi các cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, Hội ND tỉnh tổ chức 01 hội nghị đối thoại về thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà. Các ý kiến tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, đất đai; cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; kết cấu hạ tầng, quy hoạch (đường giao thông, nhà ở, ruộng, đường điện...); vệ sinh môi trường nông thôn... Các ý kiến trao đổi giữa người dân và đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị liên quan diễn ra cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, mang tính xây dựng. Các ý kiến tiếp thu, giải trình của đại diện lãnh đạo phòng ban của huyện; cấp ủy, chính quyền địa phương được cán bộ, hội viên, nông dân  cơ bản đồng tính và nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được các cấp Hội triển khai thường xuyên, kịp thời cùng với tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid -19 thông qua hệ thống cán bộ Hội cơ sở nhất là hệ thống Câu Lạc bộ Nông dân với pháp luật. Năm 2021, các cấp Hội thành lập mới 8 câu lạc bộ, nâng tổng số lên 62 câu lạc bộ với trên 3.000 thành viên làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nhìn chung,  năm 2021, do dịch bệnh covid -19 tiếp tục bùng phát ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động của các cấp Hội gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ, ứng phó tốt với dịch bệnh nên công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Hội đã hoàn thành tốt, kiện toàn hệ thống Ủy ban Kiểm tra các cấp, mang lại những chuyển biến tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. /.

Phương Thanh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp