Cao Bằng: Năm 2021 Hội ND cấp cơ sở kiểm tra hơn 1.300 cuộc
15:21 - 21/12/2021
(KNTC) Đầu năm 2021, Hội ND tỉnh xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát kế hoạch giám sát và phản biện xã hội; việc kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn ngân hàng Chính sách Xã hội; kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ HTND.
Đến nay hoạt động kiểm tra được triển khai tại 10/10 huyện, thành phố và 20 cơ sở Hội, cùng nhiều tổ Tiết kiệm và Vay vốn do Hội quản lý.
 

Ảnh minh họa
Tại cấp huyện và cấp cơ sở thời gian qua đã xây dựng các kế hoạch kiểm tra, giam sát năm 2021; các kế hoạch kiểm tra, giám sát 6 tháng, hoặc kế hoạch kiểm tra chuyên đề về quỹ Hỗ trợ nông dân, Các tổ tiết kiệm và Vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Năm 2021 Hội ND cấp huyện tổ chức kiểm tra, giám sát được 187 cuộc; Hội ND cấp cơ sở kiểm tra được 1.307 cuộc.
Qua quá trình kiểm tra, nhìn chung, các cơ sở Hội tổ chức triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân đạt kết quả tốt, công tác sử dụng nguồn vốn vay Quỹ HTND, ngân hàng Chính sách xã hội đúng mục đích, hiệu quả, việc luân chuyển vốn tại các cơ sở đảm bảo theo đúng qui định, đúng Điều lệ Hội, quản lý quỹ Hội và Quỹ HTND đúng quy định.
Tuy nhiên, tại xã Thụy Hùng, huyện Thạch An có 01 trường hợp cán bộ xâm tiêu vốn, phí Quỹ HTND vào mục đích cá nhân, nay đã khắc phục. UBKT Hội ND tỉnh đã  đề nghị Hội ND huyện kiểm điểm, xử lý cán bộ theo Quy định.
Các cấp Hội tổ chức kiểm tra được 1.000 chi hội về việc thực hiện Điều lệ Hội; việc chấp hành Điều lệ Hội, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Hội; thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và các hoạt động của Hội; thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2021; xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ HTND, các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân; thực hiện giám sát theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
Qua hoạt động  kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội ND các cấp kịp thời điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch công tác Hội; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2021 và một số hoạt động khác của Hội như việc ghi chép sổ sách tại một số cơ sở Hội./.
 
Thế Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp