Hà Nam: Các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và giám sát phản biện, xã hội
14:55 - 21/12/2021
(KNTC)Ngay từ đầu năm Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động, giao chỉ tiêu thi đua cho các cấp Hội, phát động, ký kết giao ước thi đua cho các huyện, thành Hội ND; lãnh đạo thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm công tác; chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của TW Hội, của MTTQ về giám sát, phản biện xã hội, công tác kiểm tra, giám sát công tác Hội năm 202.

Ảnh minh họa
UBKT Hội ND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện của UBKT các cấp trong nửa đầu nhiệm kỳ 2018-2023; xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra công tác Hội 6 tháng và cả năm 2021. UBKT Hội ND tỉnh tổ chức 02 cuộc kiểm tra tại 12 cơ sở và 6 Hội ND cấp huyện; chỉ đạo UBKT cấp huyện và cơ sở chủ trì thực hiện 224 cuộc kiểm tra và 58 cuộc phối hợp tại 995 lượt đơn vị, nội dung kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với quản lý nguồn vốn vay quỹ HTND các cấp và nguồn vốn vay ủy thác của ngân hàng Chính sách Xã hội; kiểm tra việc chấp hành và việc hỗ trợ người dân vùng dịch covid-19; các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của hội viên, nông dân trong thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Qua kiểm tra không có sai phạm, các cấp Hội đã kịp thời nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc, ghi nhận những đề xuất kiến nghị của hội viên, nông dân, kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng,  hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.
 
Đối với việc thực hiện hoạt động giám sát, trong năm 2021, các cấp Hội ND, tiếp tục đăng ký và xây dựng kế hoạch giám sát việc triển khai và thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa tỉnh giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.  Hội ND tỉnh tổ chức Hội nghị giám sát điểm tại UBND huyện Kim Bảng (giám sát gián tiếp tháng 10/2021). Hội ND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện giám sát tại 6 UBND cấp xã, bên cạnh đó các huyện còn chủ động thực hiện giám sát chuyên đề (Hội ND huyện Thanh Liêm giám sát tình hình hoạt động của HTX bánh đa nướng Sở Kiện tiền thân là chi Hội nghề của Hội; huyện Bình Lục giám sát chuyên đề tại xã Tràng An và xã Vũ Bản việc triển khai và thực hiện chi trả lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức xã theo Nghị quyết 09/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; huyện Kim Bảng giám sát đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giám sát theo quy định 124). Tỉnh Hội chỉ đạo các cấp hội tổ chức giám sát tại cơ sở về việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, tổ chức tốt việc tổng kết Chương trình phối hợp số 17- CTPH/HND-MTTQ-BNN&PTNT-BCT năm 2014 với 36 buổi giám sát tập trung.
 
Thời gian qua, do tình hình dịch bệnh nên các cấp Hội ND tích cực đổi mới công tác kiểm tra giám sát đi vào thực chất, chỉ đạo thực hiện giám sát một số chuyên đề trọng tâm có liên quan trực tiếp đến hội viên, nông dân, đến phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới./.
Minh Ngọc
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp