Vĩnh Long: Tổ chức 865 cuộc kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân
17:07 - 20/12/2021
(KNTC)- Năm 2021, Hội ND tỉnh đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội; chỉ đạo Hội ND các cấp xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra công tác Hội, công tác quản lý các nguồn vốn ủy thác, Quỹ HTND; chỉ đạo 100% UBKT Hội cấp huyện và cơ sở sơ kết công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ 2018-2023.

ảnh minh họa
Hội ND các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra, giám sát được 865 cuộc tại 913 lượt đơn vị (cấp tỉnh 06 cuộc tại 39 lượt đơn vị; cấp huyện 154 cuộc có 169 lượt đơn vị; cấp xã 705 cuộc có 705 lượt đơn vị). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Hội, công tác Hội và phong trào nông dân, nghiệp vụ vay vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội, kiểm tra các hộ nông dân sản xuất được hỗ trợ vốn từ nguồn vốn Qũy HTND; việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các cấp Hội tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội ND với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thành lập 72 đoàn giám sát và có 135 lượt cán bộ tham gia đoàn giám sát (cấp tỉnh 01 đoàn; cấp huyện 10 đoàn; cấp xã 61 đoàn). Các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực  thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đóng góp và phản biện xã hội trong các kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội… được 10 cuộc, nội dung tham gia đóng góp ý kiến xoay quanh về chính sách luật mới, về ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, về chính sách giải tỏa đền bù trong xây dựng đường giao thông nông thôn, chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành tiếp dân được 24 lượt người, tham gia hòa giải thành 248 vụ mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nông dân; xây dựng và triển khai thực hiện 33 mô hình điểm “Hội Nông dân tham gia giải quyết KNTC của nông dân gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”; duy trì hoạt động của 165 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” với gần 1.150 thành viên tham gia.

Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành địa phương tổ chức 128 buổi tư vấn pháp luật về đất đai, hôn nhân gia đình, về thừa kế , Luật môi trường, Luật dân sự cho 909 lượt hội viên, nông dân dự. Ngoài ra, các cấp Hội, thường xuyên cập nhật chính sách, pháp luật có liên quan đến nông thôn, nông dân để tuyên truyền trong hội viên, nông dân.

Hội ND các cấp tiếp tục triển khai 290 cuộc về  thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho trên 7.760 lượt người tham dự  nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng các phong trào thi đua của Hội, để từ đó cán bộ, hội viên, nông dân tự giác tham gia thực hiện. Từ đó, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao, đã phát huy được quyền làm chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến về các dự án phát triển kinh tế- xã hội ở cơ sở, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn; bình xét các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần của nông dân.
Khánh Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp