Bình Định: Tổ chức trên 3.130 cuộc kiểm tra, giám sát
16:56 - 20/12/2021
(KNTC)- Năm 2021, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát; Ủy Ban Kiểm tra ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát; chỉ đạo 100% Hội ND cấp huyện và cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân.

ảnh minh họa

Năm 2021, các cấp Hội tổ chức 3.135 cuộc kiểm tra, giám sát (cấp tỉnh 61 cuộc, huyện và cơ sở 3.074 cuộc). Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu về: Công tác Hội và phong trào nông dân, việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua trong công tác Hội và phong trào nông dân; giám sát việc thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt và các hoạt động hội, nhất là việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII); quản lý, sử dụng Quỹ HTND và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn cho nông dân; chương trình, dự án có vốn Nhà nước đầu tư.

Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các cấp Hội tổ chức 180 cuộc giám sát về thực hiện quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch Covid 19 tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Hoài Nhơn và Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội ND tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 81 của tỉnh xây dựng và tiến hành kiểm tra, giám sát tại 02 huyện: Phù Cát và Vĩnh Thạnh. Các huyện, thị, thành Hội và cơ sở đã tổ chức 25 cuộc kiểm tra; củng cố, kiện toàn 38 CLB đưa tổng số CLB “Nông dân với pháp luật” toàn tỉnh hiện nay là 64 CLB với 2.419 thành viên. Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt thường xuyên theo định kỳ 01 lần/tháng, với nội dung sinh hoạt phong phú và đa dạng, thông qua buổi sinh hoạt, các thành viên câu lạc bộ đã nắm bắt được những luật quan trọng, thiết thực để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các cấp Hội tham gia tiếp nông dân đến khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị. Trong năm, Hội đã tham gia giải quyết 515 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó có 277 đơn là của hội viên, nông dân; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 908 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hơn 51.600 lượt hội viên, nông dân tham dự. Toàn tỉnh hiện có 1.044 tổ hòa giải với 2.721 hòa giải viên đang hoạt động tích cực. Tham gia hòa giải thành 789 vụ mâu thuẫn có liên quan đến hội viên, nông dân góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh ở cơ sở.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, các cấp Hội đã nhân rộng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, kịp thời.
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp