Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra giám sát
16:17 - 02/11/2021
(KNTC) –  Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, các cấp Hội ND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các ngành chức năng cùng cấp kiểm tra và tự kiểm tra, giám sát 296 cuộc.
Các cấp Hội tham gia phối hợp với các ngành tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Ảnh minh họa)Nội dung công tác kiểm tra, giám sát chủ yếu về công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống cháy nổ; sử dụng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; vốn ủy thác ngân hàng Chính sách - Xã hội; công tác hỗ trợ cho người dân trong thời gian dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ...


Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ đạo khắc phục những khó khăn, hạn chế; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra.


Hoạt động kiểm tra, giám sát đã giúp Hội ND các cấp đánh giá được kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình làm tốt, điển hình, cách làm hay, sáng tạo, đồng thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, từ đó có những kiến nghị phù hợp, đề xuất giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.


Trên cơ sở đó, tỉnh Hội chỉ đạo đôn đốc các cấp Hội triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát; hướng dẫn tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt  việc tham gia giám sát, phảm biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền  theo Quyết định 217 và Quyết định  218  của Bộ Chính trị.
 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp triên khai thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


 Đến nay, các cấp Hội ND tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của các cấp Hội đến hội viên, nông dân.


Kết quả tuyên truyền được 5.475 cuộc, có 128.161 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.  


 Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Hội được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Tuyên truyền miệng, tổ chức Hội thi, tổ chức sinh hoạt chi Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ...


Với sự nỗ lực chung của các cấp Hội, công tác tuyên truyền đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới hội viên, nông dân; góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

 
Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nắm bắt tình hình thực tiễn của các cấp Hội, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của hội viên, nông dân, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội tại địa phương.


Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý theo quy định; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội và các phong trào nông dân, đặc biệt là kiểm tra chuyên đề...
 

Nhất Huyền
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp