Cao Bằng: Các cấp Hội tham mưu tổ chức 27 cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân
16:39 - 10/12/2021
(KNTC)- Năm 2021, Hội ND Cao Bằng tiếp tục chỉ đạo kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các cấp nhất là củng cố, kiện  toàn Ủy ban kiểm tra tại các huyện, cơ sở sau sáp nhập, luân chuyển cán bộ. Hiện, tổng số ủy viên các cấp có 517 đồng chí. 
Các cấp Hội tiếp tục nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng  chính quyền trong sạch, vững mạnh
 
Nhằm đảm bảo chương trình kiểm tra, giám sát và các kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề đã xây dựng từ đầu năm. Kết quả, các cấp Hội tổ chức được 1.421 cuộc kiểm tra tại 10 huyện, thành Hội, 146 cơ sở và  1.000 chi Hội; Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh trực tiếp kiểm tra hoạt động Hội tại  01 cơ sở có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Hội.

 
Qua kiểm tra, giám sát, các cấp Hội đã kịp thời động viên, phát huy những ưu điểm của tổ chức Hội và cán bộ, hội  viên, nông dân; đồng thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để khắc phục  và xử lý theo quy định. Hội ND tỉnh tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Bảo Lâm được 04 cuộc; trực tiếp kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền về Luật bầu cử tại huyện Nguyên Bình.

 
Hội ND các huyện, thành phố tham gia 52 cuộc giám sát công tác bầu cử, 14 cuộc giám sát công tác phổ cập giáo dục, việc xây dựng công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn và cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho nhân dân.

 
Hội ND tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội cho 200 cán bộ chi Hội và hội viên nông dân tại Hà Quảng, Hòa An; tổng  kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 17-CTPH/HND-MTTQ Bộ NN&PTNT-BCT, ngày 17/7/2014 về giám sát vật tư nông nghiệp; tổ chức giám sát việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019- 2021, trong đó tổ chức giám sát trực tiếp tại huyện Trùng Khánh và thành  phố, giám sát bằng văn bản đối với các huyện còn lại. 

 
Các cấp Hội đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ; tham gia tiếp công dân được 185 lượt (tỉnh 108 lượt, huyện 17, cơ sở 60 lượt), tiếp nhận và xử lý 62 đơn thư gửi tới Hội, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tiếp nhận, giải quyết 70 đơn thư khiếu nại, phản ánh, tố cáo; tham gia xử lý hòa giải 199 vụ tranh chấp, mẫu thuẫn trong nông dân về đất đai, nước sinh hoạt, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình (trong đó hòa giải thành công 131 vụ, còn 68 vụ đang tiếp tục hòa giải hoặc chuyển các ngành chức năng xử lý); Tổ chức 02 lớp tập huấn về nghiệp vụ thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg cho 200 cán bộ, hội viên nông dân tại Quảng Hòa và Thành phố.

 
Các cấp Hội tích cực phối hợp với lực lượng vũ trang trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, phối hợp tổ chức 399 cuộc  tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 26.850 lượt hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; 161/161 cơ sở Hội chỉ đạo xây dựng mới được 199 mô hình tự quản về an ninh trật tự, mô hình  “Chi Hội Nông dân tham gia giữ gìn khu dân cư bình yên, gia đình hạnh phúc”.

 
Các cấp Hội tiếp tục nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng  chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện  quy chế dân chủ cơ sở; giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và đã giới thiệu được 200 hội viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về  Đảng, 185 hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.


Các cấp Hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên tham gia  xây dựng dự thảo các Luật, các văn bản quy phạm pháp luật. Các cấp Hội đã  tham gia góp ý xây dựng các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, các chương trình, kế  hoạch trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, tài chính, môi trường, khoa học  công nghệ... kết quả, đã nghiên cứu, xem xét và góp ý vào 177 dự thảo văn bản  của tỉnh và các sở, ngành.  
 

Thời gian qua, Hội cũng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền hướng dẫn  nông dân tham gia tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính  quyền với Nhân dân. Kết quả, các cấp Hội tham mưu phối hợp 27 cuộc đối thoại  giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng  và quản lí khoáng sản.

 
Các cấp Hội thường xuyên tổ chức nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của hội viên nông dân, quan tâm thực hiện việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của hội  viên và các tầng lớp Nhân dân. HND tham gia tiếp công dân định kỳ của UBND  tỉnh, trực tiếp tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân trong đó có  các trường hợp là nông dân, tham mưu cho Thường trực HND tỉnh chỉ đạo các  huyện, thành Hội phối hợp với các cơ quan chức năng nắm thông tin phản ánh,  kiến nghị, đề xuất để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý. Trước các kỳ họp  Quốc hội, HĐND tỉnh, HND tỉnh đều có văn bản chỉ đạo các cấp Hội tổng hợp ý  kiến, kiến nghị của nông dân gửi Ủy ban MTTQ tỉnh để tổng hợp phản ánh tới  các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh.

 
Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được 314 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp  pháp lý cho 20.105 lượt hội viên, nông dân trong đó tập trung tuyên truyền, phổ  biến các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân,  nông thôn, các bộ Luật mới ban hành, Luật sửa đổi; tư vấn trợ giúp pháp lý cho  nông dân chủ yếu về tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân. 
 

Thanh Bình
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp