Bình Phước: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
15:22 - 02/11/2021
(KNTC) – Thời gian qua, các cấp Hội đã triển khai  thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217 của Bộ Chính trị.
Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân (Ảnh minh họa)Hội ND tỉnh đã ban hành Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn; tiến hành triển khai, phổ biến, quán triệt Quyết định của Bộ Chính trị và các văn bản của Ban Thường vụ Trung ương Hội.

 
Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Công Thương triển khai chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tích cực tham gia phản biện các chủ trương, nghị quyết của chính quyền các cấp khi có yêu cầu tham gia.


Tiếp tục thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai, tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia góp ý kiến đối với dự thảo văn kiện Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.


Các cấp Hội đã giới thiệu và được tổ chức Đảng kết nạp 129 hội viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam đạt 116,2% so kế hoạch, nâng tổng số hội viên là đảng viên trong toàn tỉnh hiện nay là 5.379 người, chiếm 6% tổng số hội viên toàn tỉnh.


Tham gia xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Hội ND tỉnh và Hội ND các huyện, thị, thành phố đã tổ chức thành công hội nghị gặp mặt giữa cấp ủy chính quyền cùng cấp với nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn tỉnh.


Qua đó, Hội đã kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới như về quản lý chất lượng phân bón, quản lý sản xuất nông nghiệp an toàn, hỗ trợ tín dụng trong nông nghiệp, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, đời sống dân sinh ở khu vực nông thôn được Thường trực các cấp ghi nhận, chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm tháo gỡ.


Các cấp Hội thực hiện tốt vai trò đại diện cho giai cấp nông dân tham gia xây dựng và giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng triển khai trên địa bàn nông thôn; giám sát việc rèn luyện đạo đức, lối sống, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa nông dân với Đảng, phát huy trí tuệ của nông dân trong việc tham gia xây dựng Đảng vững mạnh.


Tới đây, các cấp Hội nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, kịp thời phát hiện những hành vi, dấu hiệu sai phạm, những vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách, nhất là các chính sách, pháp luật, chương trình, dự án có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ, hội viên nông dân nhằm phát huy vai trò của nông dân trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; hướng dẫn để nông dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình và tham gia giám sát, kịp thời kiến nghị những vấn đề cụ thể, thiết thực. 
 

 

Ngọc Mỹ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Giải quyết khiếu nại tố cáo tại Đồng Tháp